Japani kehittää maailman mittakaavassa täysin uniikkia ”liitävää yliääniohjusta”, kertoo Popular Mechanics.

Japanin itsepuolustusvoimien kehittämää ohjusta tullaan käyttämään merijalkaväen apuna maihinnousuissa. Liitävällä yliääniohjuksella on tarkoitus horjuttaa vihollisen puolustuslinjoja ennen maihinnousua.

Ase on Japanin asevoimille täysin uudenlainen, sillä maalla ei ole tällä hetkellä käytössään minkäänlaista pitkän kantaman tarkkuusohjusta.

HSGM-ohjuksen kerrotaan perustuvan kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa kantoraketti kiihdyttää sen yliääninopeuteen. Sen jälkeen ohjuksen aerodynaaminen toinen vaihe irtaantuu raketista ja liitää loppumatkan kohteeseensa.

Käytännössä ase siis vastaa taktisia ballistisia ohjuksia (kuten Venäjän Iskander-ohjus) – vaikka sen toimintaperiaate on hieman erilainen.

HSGM-ohjuksia tullaan valmistamaan kahta eri tyyppiä. Niiden kantamaksi ilmoitetaan 350–500 kilometriä. Käyttöön ohjukset saadaan ensi vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla.

Japanin itsepuolustusvoimat perustettiin toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1954. Sodassa häviäjien leiriin lukeutuneelta Japanilta kiellettiin minkäänlaisten hyökkäyssodankäyntiin soveltuvien teknologioiden käyttö.

Viime vuosina kiristynyt poliittinen tilanne erityisesti Kiinan kanssa on kuitenkin pakottanut maan kehittämään uusia teknologioita.

Varsinaiseen hyökkäyssotaan uutta ohjusta ei kuitenkaan ole tarkoitettu. Popular Mechanicsin mukaan Japanin tavoitteena on varmistaa se, että maa pystyy tarvittaessa ottamaan takaisin haltuunsa omia saariaan.