Koska arktisen alueen lämpötilat ovat nousseet viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, myös jääalueet ovat pohjoisessa pienentyneet. Yhdysvaltalaisen MIT-opiston tutkijat ovat nyt havainneet, että arktinen jääkenttä on toiminut tärkeänä hillitsijänä valtavalle Beaufortin pyörteelle. Se on tuulen aikaansaama valtameripyörre Pohjoisella Jäämerellä.

Beaufortin pyörre on noin 950 kilometriä leveä. Se sijaitsee Alaskan ja Kanadan pohjoispuolella. Pyörre kerää kesällä makeaa vettä pohjoisen sulavista joista. Pyörteessä on veden lisäksi merijäätä. Altaana siinä on yhtä paljon vettä kuin Pohjois-Amerikan Suurissa järvissä.

Kun jääkannen synnyttämä ”nopeusrajoitin” poistuu, pyörteeseen imeytyy yhä enemmän kylmää vettä. Jossain vaiheessa ”kylpyamme” tulvii yli ja valtavasti jäistä vettä työntyy Pohjois-Atlantille. Tästä voi olla ennakoimattomia seurauksia, tutkijat sanovat.

Pyrskähdys voisi tutkijoiden mukaan vaikuttaa maapallon ilmastoon ja valtamerien vesikiertoon.

MIT:n tutkijat ovat nyt tunnistaneet jääkannen tärkeän mekanismin pyörteen ”hallitsijana”. Tutkijoiden artikkeli on julkaistu lehdessä Geophysical Research Letters. 

Tutkijat havaitsivat, että Beaufortin pyörre on viime vuosina jo kerännyt itseensä enemmän merijäätä, nopeutunut sekä laajentunut tilavuudeltaan ja syvyydeltään.

”Jos kaikki tämä makea vesi vapautuu, se tulee vaikuttamaan Atlantin vesikiertoon”, sanoo tutkija Gianluca Meneghello MIT:sta.

Tutkijat tarkastelivat jään, tuulen ja valtamerivirtojen keskinäistä vuorovaikutusta. Heillä oli käytössään tutkimusryhmän tuottama korkearesoluutioinen malli valtamerien kiertovirtauksista.

Tutkijat havaitsivat, että keväällä merijään sulaessa pyörre on alttiina tuulelle. Tämä kiihdyttää pyörteen kieppumista, mikä puolestaan saa aikaan sen, että yhä enemmän vettä ja jäätä imeytyy mukaan. Talvella puolestaan jääkansi suojelee pyörrettä tuulilta.

Jääkannen muutokset aiheuttavat sen, että pyörteen virroista on tullut vaihtelevampia ja hankalammin ennustettavia. Virrat hidastuvat vain hieman jään vaikutuksesta.

Yhä epävakaampi Beaufortin pyörre saattaa tutkijoiden mukaan häiritä myös Arktisen halokiinia. Se muodostaa merivesikerron, joka on pyörteen kylmän makeaveden alla. Se eristää sitä syvemmällä olevalta, lämpimämmältä ja suolaisemmalta vedeltä.

Jos halokiiniin eristävä vaikutus heikkenee, saattaa enemmän lämmintä vettä nousta pintaan. Tämä puolestaan voi kiihdyttää edelleen arktisen jään sulamista.