Kun biljoonan tonnin painoinen ja 6000 neliökilometrin kokoinen jäävuori irtosi Etelämantereen Larsen C -jäävuoresta heinäkuussa, paljasti se altaan tuhansia vuosia piilotelleen ekosysteemin.

Tutkijat uskovat jäävuoren alta paljastuneen ekosysteemin olleen eristyksissä jopa 120 000 vuoden ajan.

”En voi kuvitella dramaattisempaa muutosta ympäristöolosuhteissa missään maapallon ekosysteemissä”, kertoo saksalaisen Alfred Wegener -instituutin meriekologi Julian Gutt Naturelle.

Gutt oli mukana ensimmäisessä Larsen A- ja B -jäähyllyjen hajoamisen vaikutuksia tutkineessa tutkimusryhmässä. Tuolloin tutkimusryhmä pääsi paikalle vasta useita vuosia jäähyllyjen hajoamisen jälkeen.

Tutkijat eivät osaa sanoa tarkalleen, minkälainen ekosysteemi ja minkälaisia elämänmuotoja alueelta tullaan löytämään. Tällä hetkellä tutkijat uskovat alueen olosuhteiden vastaavan syvänmeren olosuhteita.

Varmaa on kuitenkin se, että alueen elämä tulee muuttumaan merkittävästi lyhyen ajan kuluessa (kuten aiempien jäähyllyjen hajoamisen yhteydessä opittiin) – siksi sitä olisi kiire päästä tutkimaan mahdollisimman nopeasti.

Jäävuoren väistyessä ekosysteemin tieltä kasviplanktonit alkavat lisääntyä auringonvalon seurauksena. Pian seuraavat eläinplanktonit ja kalat.

”Tiedämme hyvin vähän, minkälaista elämä jäätikön alaisissa ekosysteemeissä on. Emme myöskään tiedä miten alue tulee muuttumaan. Se on fantastinen kohde tieteelliselle tutkimukselle”, toteaa British Antarctic Surveyn (BAS) meribiologi Susan Grant Live Sciencelle.

Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen suojelukomissio on luokitellut alueen ”tieteellisen tutkimuksen kannalta merkittäväksi”. Tämä luokittelu kieltää kalastamisen alueella ainakin kahden vuoden ajaksi, mikä tarjoaa tutkijoille mahdollisimman hyvät eväät alueen ekologian tutkimiseksi.

BAS:n on määrä lähettää tutkimusalus Etelämantereelle varhain ensi vuoden alusta. Myös Etelä-Korea ja Saksa pyrkivät aloittamaan tutkimuksen alueella ensi vuonna tai 2019.