Saksalainen jättipankki Deutsche Bank varautuu korvaamaan suuren osan työntekijöistään roboteilla ja ohjelmistoilla, pääjohtaja John Cryan varoitti torstaina Financial Times -lehden mukaan.

Cryan sanoo lehdessä, että ”iso määrä” 100 000 ihmistä työllistävän pankin työntekijöistä menettää työnsä automaation myötä.

”Rehellinen vastaus on, että me emme tarvitse niin paljon ihmisiä”, Cryan sanoo.

Hänen mukaansa monet työntekijät tekevät mekaanisia asioita. Esimerkiksi kirjanpitäjät ovat periaatteessa ”vain helmitauluja”.

”Meillä on pankeissamme ihmisiä, jotka käyttyvät kuin robotit tehden mekaanisia asioita. Tulevaisuudessa meillä on robotteja, jotka käyttäytyvät kuin ihmiset.”

Cryanin mukaan pankkien pitää löytää uusia keinoja palkata ihmisiä, mutta ihmisten pitää myös automaation leviämisen myötä löytää uusia keinoja viettää aikaansa.

Työmarkkinoille on monien muidenkin ennusteiden mukaan tulossa paljon muutoksia.

Vuonna 2030 kilpailu työmarkkinoilla on niin kovaa, että se johtaa uudenlaisen ”supertyöntekijöiden eliitin” syntymiseen. Tämä uusi eliitti kohentaa itseään niin fyysisesti kuin henkisesti erilaisilla keinotekoisilla lääketieteellisillä ja teknologisilla metodeilla.

Tällaisen tulevaisuudenkuvan piirsi äskettäin uudessa raportissaan konsulttiyhtiö PwC. Yhdessä esitetyssä  skenaariossa ennustetaan, että lääketieteellisten teknologioiden kehittyminen johtaa siihen, että ”uusi supertyöntekijöiden eliitti nousee esille”.

”Automaatio, analytiikka ja innovaatio yhdistyvät ja työntävät työpaikan vaatimukset äärirajoille; työpanos maksimoidaan käyttämällä kehittyneillä tavoilla fyysisiä ja lääketieteellisiä tekniikoita ja laitteita. Työntekijöiden toimintaa ja hyvinvointia mitataan, tarkkaillaan ja analysoidaan koko ajan”, PwC maalailee raportissaan.