Noin 250 miljoonaa vuotta sitten maapallon elämää koetteli kaikkien aikojen tuhoisin joukkosukupuutto. Kansainvälinen tutkimusryhmä esitti keskiviikkona, että noin 90 prosenttia eläinlajeista kuoli vain muutaman tuhannen vuoden aikaikkunan sisällä.

Permikauden joukkotuhon aikaan maapallon ilmakehä lämpeni nopeasti maailmanlaajuisen vulkaanisen aktiivisuuden ansiosta. Ilmakehä täyttyi hiilidioksidista, metaanista, rikkiyhdisteistä ja raskasmetalleista, jotka tekivät elämästä vaikeaa sitkeimmillekin elämänmuodoille.

Maaeläimien katoamisen lisäksi jopa 96 prosenttia merieläimistä kuoli valtamerien hapenpuutteen ansiosta.

Kiinalaisista, kanadalaisista ja yhdysvaltalaisista tutkijoista koostuva ryhmä raportoi keskiviikikona Kiinan maa-ainekerrostumia analysoituaan, että joukkotuho eteni valtavan nopeasti. Se saattoi tappaa eläimet muutamassa tuhannessa – ja enimmilläänkin vain 30 000 – vuodessa.

Geologisesta näkökulmasta puhumme siis silmänräpäyksestä. Tämän tarkemman arvion tekeminen on nykyisillä tutkimustekniikoilla mahdotonta, tutkijat kertovat tiedotteessaan.

Aiemmat arviot joukkotuhon etenemisestä ovat olleet huomattavasti epätarkempia, sillä tutkimuksissa on analysoitu tiiviimpiä, hitaammin muodostuneita sedimenttikerrostumia. Tällä kertaa tutkimusryhmä keskittyi analysoimaan mataliin, trooppisiin vesialueisiin muodostuneita kerrostumia Kiinan Guanxissa.

Pengalaitanin kerrostumiin on taltioitunut huomattavasti tarkempaa informaatiota joukkotuhon etenemisestä kuin aiemmissa tutkimuspaikoissa. (NIGPAS)

”Pengalaitanin sedimenttikerrostumat” ovat muodostuneet sata kertaa aiemmin tutkittuja kerrostumia nopeammin ja ne tarjoavat tutkijoille huomattavasti tarkemman näkymän 250 miljoonan vuoden takaisiin tapahtumiin.

Tutkimuksessa löydettiin myös uutta todistusaineistoa sen puolesta, että permikauden joukkotuhon aiheutti Siperian laakiobasalttipurkaukset ja maailmanlaajuinen vulkaaninen aktiivisuus, joka saattoi alkaa 420 tuhatta vuotta ennen massatuhon alkua.

”Nämä tapahtumat saattoivat horjuttaa myöhäisen permikauden ekosysteemiä siihen pisteeseen, että lopulta yksi äärimmäinen tapahtuma johti ekosysteemin äkilliseen romahdukseen”, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimus julkaistaan the Geological Society of America Bulletin  -tiedejulkaisussa. Lisätietoja on tutkimustiedotteessa.