Torstaina julkaistu laaja syöpäsairauksien uudelleen luokittelu voi mullistaa syöpäsairauksien hoidot. Syöpäsairauksien luokittelu ja hoidot ovat tähän saakka pitkälti perustuneet siihen, missä elimessä syöpä on havaittu. Uusi määrittely perustuu syöpäsairauksien molekyyliperimään.

Tuloksista tiedottaa muun muassa Kalifornian yliopisto.

Potilaille uusi ryhmittely tarkoittaa, että mikäli heidän syöpänsä luokitellaan kasvaimen perimän ja molekyylien mukaan, hoidon valinta voi nopeutua ja tulokset parantua.

Torstaina julkaistu Pan-Cancer Atlas (”suuri syöpäkartasto”) perustuu 10 000 potilaan aineistoon. Heiltä oli kerätty näytteitä 33:sta eri syöpätyyppistä.

Tulokset saatiin aikaan laajassa kansainvälisessä tutkimusverkostossa, The Cancer Genome Atlas (TCGA). Siihen osallistui noin 150 tutkijaa yli kahdestakymmenestä tutkimuslaitoksesta Yhdysvalloista ja muualta maailmasta.

Hanketta organisoi professori Josh Stuart Kalifornian yliopistosta, Santa Cruzista.

Tulokset ilmestyvät tänään yhteensä 27 artikkelissa, jotka julkaistaan tiedelehdissä Cell, Cancer Cell, Cell Reports ja Immunity.

Tutkijat ovat jo yli kymmenen vuotta tienneet, että syöpä ei ole yksi sairaus vaan monia. Syövän eri alalajeja voi olla myös yhdessä elimessä kuten rinnassa, maksassa tai paksusuolessa.

Nyt saatujen tulosten perusteella näyttää siltä, että eri elimistä alkavat syöpäsairaudet saattavat olla molekyyleiltään toistensa kaltaisia. Toisaalta taas syövät, jotka ovat peräisin samasta kudoksesta, voivatkin olla perimältään hyvin erilaisia.

Laaja molekyylianalyysi perustui solu- ja geneettisen koostumuksen analyysointiin. Koko aineiston perusteella kaikki tutkitut 33 eri syöpäkasvainta pystyttiin luokittelemaan 28 ”ryppääksi” eri molekyylilajiin mukaan.

Lähes kaksi kolmasosaa ryhmistä oli heterogeenisiä. Enimmillään ne sisälsivät 25 erilaista kudoskasvaintyyppiä. Perinteisesti näitä syöpiä olisi hoidettu eri tavoin.

Tutkijat uskovat, että uuden luokituksen mukaan voidaan kehitellä edelleen hoitoja, joiden tarkoituksena on värvätä elimistön oma puolustusjärjestelmä nujertamaan syöpää.

Tulokset avautuvat lääkäreille ja tutkijoille yhden TCGA-portaalin kautta. UCSC Tumor Map on Kalifornian yliopistossa kehitetty vuorovaikutteinen selain, joka on tehty auttamaan tutkijoita tiedon visualisoinnissa. Se esittää potilaiden kasvainnäytteet Google Maps -käyttöliittymällä.