Vuosittaisen Global Drug Surveyn tulokset on jälleen julkistettu. Kyseessä on maailman laajin vuosittainen huumeiden viihdekäyttöä kartoittava tutkimus.

Tänä vuonna kyselyyn osallistui 115 000 ihmistä viidestäkymmenestä maasta (Suomesta tutkimukseen osallistui 400 henkeä). Tutkimuksessa pyritään luomaan laaja läpileikkaus globaalista päihteiden käytöstä, käyttötavoista ja trendeistä. Tutkimuksessa selvitettiin myös, missä määrin päihteitä käyttäneet ihmiset hakeutuivat sairaalahoitoon vuoden 2016 aikana.

Tutkimuksen tuloksiin kokonaisuudessaan voit tutustua täällä.

Kuten alla olevasta kaaviosta selviää, tällä mittarilla mitattuna taikasienet eli psilosybiinisienet ovat huumausaineista vähiten vaarallisia. Keskushermostoon vaikuttavia psykedeelisiä sieniä kertoi vuoden aikana syöneensä 12 000 kyselyyn vastannutta henkilöä.

Heistä vain 0,2 prosenttia kertoi hakeutuneensa tripin aikana tai sen jälkeen sairaalahoitoon, tuloksista selviää. Luku on kannabista lukuun ottamatta vain viidesosa verrattuna mihin tahansa muuhun päihteeseen.

Vertailussa pistää myös silmään, että alkoholi on vaarallisempaa kuin useimmat huumeet tällä mittarilla mitattuna.

Tilastoa tarkastellessa on syytä ottaa huomioon, että sairaalahoitoon hakeutuminen tarkoittaa eri huumeiden kohdalla eri asioita. Esimerkiksi heroiinin kohdalla kyse voi olla elämästä tai kuolemasta, mutta lsd:tä tai taikasieniä nauttineiden hoitoon riittää tyypillisesti ammattilaisen rauhoitteleva läsnäolo.

”Taikasienet ovat yksi maailman vaarattomimmista huumausaineista. Niiden myrkyllisyydestä johtuvat kuolemat ovat käytännössä nollassa”, psykiatri ja Global Drug Surveyn perustaja Adam Winstock toteaa The Telegraphin artikkelissa.

Lsd:n tai taikasienien tappavaa annosta ei tarkalleen edes tiedetä.

Täysin vaarattomia taikasienet eivät kuitenkaan ole, Winstock huomauttaa. Niitä ei tulisi nauttia alkoholin kanssa. Hän painottaa myös niin kutsutun ”set and settingin” eli henkisen valmistautumisen ja turvallisen ympäristön luomisen tärkeyttä psykedeelisten kokemuksien yhteydessä.

Taikasienien käyttö riskialttiissa tai vieraassa ympäristössä nostaa riskiä tapaturmille, paniikkikohtauksille ja sekavalle mielentilalle.

”Trippi kannattaa aina suunnitella huolellisesti ja toteuttaa turvallisessa ympäristössä tutun ja luotettavan henkilön kanssa. On myös tärkeää tietää aina, mitä olet suuhusi laittamassa”, Winstock ohjeistaa.

Kaiken kaikkiaan 28 000 vastaajaa kertoi kokeilleensa taikasieniä jossain vaiheessa elämäänsä.

Hyvästä valmistautumisesta huolimatta sieni- tai lsd-trippi voi aina ajautua ikäville raiteille. Erillisessä, vuonna 2016 julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa 2000 ihmiseltä kysyttiin heidän henkisesti vaativimmasta kokemuksestaan taikasienien kanssa.

2,7 prosenttia vastaajista kertoi hakeutuneensa lääkärin hoitoon tripin aikana ja 7,6 prosenttia kertoi saaneensa hoitoa tripin jälkeisiin psykedeelisiin oireisiin. Retrospektiivissä 84 prosenttia vastaajista kertoi kuitenkin hyötyneensä kokemuksesta.

“Tulos ei sinällään ole yllättävä”, tutkija Roland Griffiths kommentoi Q&A-artikkelissa.

”Kun tarkastelemme elämässämme kohtaamiamme haastavia tilanteita jälkikäteen, huomaamme usein, että kokemus teki meistä huomattavasti vahvempia tai viisaampia.”

Synteettiset huumeet aiheuttavat ongelmia

Viime vuosina hälyttävästi yleistyneet synteettiset huumausaineet aiheuttavat vaaratilanteita käyttäjille ja töitä terveydenhuollolle.

Esimerkiksi vuonna 2003 löydetty 25l-NBOMe on lsd:n vaikutuksia simuloiva muuntohuume, jonka päihdekäyttö on yleistynyt 2010-luvulla. Sen käytöstä on aiheutunut lukuisia kuolemantapauksia maailmalla.

Suomessakin uutisotsikoissa esiintynyt synteettinen kannabis, joka tunnetaan laajalti myös nimellä ”spice” on tutkimuksen mukaan erityisen vaarallinen. Enemmän kuin joka kolmaskymmenes käyttäjä hakeutui synteettisen kannabiksen vuoksi sairaalahoitoon.

Synteettinen kannabis koostuu sadoista kemiallisista yhdisteistä, jotka matkivat luonnollisen kannabiksen vaikuttavaa ainetta thc:tä. Hajuton ja halpa synteettinen kannabis on usein hyvin vahvaa – jo murto-osa normaalista annoksesta voi johtaa hengenvaaralliseen tilaan.

Winstock painottaa, että käyttäjän tulisi aina olla kartalla siitä, mitä keholleen on tekemässä.

Tutkijoiden mukaan kyselyn tulokset viittaavat siihen, että huumausainelainsäädäntöä olisi syytä uudistaa.

“Hyvin valmistellut lait auttavat ihmisiä löytämään oikean tasapainon huumeiden käytön kanssa. Ihmiset väärinkäyttävät psykedeelejä harvoin, eivätkä jää niihin koukkuun. Heidän täytyy kuitenkin tietää, miten huumeita käytetään turvallisesti.”

Winstock esittelee tutkimuksen keskeisiä kohtia myös alla olevalla videolla: