Paristojen ja kannettavien akkujen tuottajayhteisö Recser Oy, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK muistuttavat Teipattuna vaaraton! -kampanjassa palautettavien paristojen ja akkujen teippaamisen tärkeydestä.

Käytöstä poistetuissakin paristoissa ja akuissa on yleensä aina jäljellä pieni määrä sähkövarausta. Huolimattomasti säilytettyinä ne saattavat oikosulkuun joutuessaan aiheuttaa niin paljon lämpöä ja kipinöintiä, että seurauksena on tulipalo. Tulipaloriskin pystyy estämään helposti teippaamalla paristojen ja akkujen virtanavat piiloon heti, kun ne poistetaan laitteesta.

Teippaaminen ei kuitenkaan ole monelle tuttua, ja vahinkojakin on sattunut. Sen vuoksi Recser, Tukes ja SPEK muistuttavat teippaamisen tärkeydestä Teipattuna vaaraton! -kampanjassa.

Etenkin Li-alkuisesta merkinnästä tunnistettavat litiumparistot ja -akut ovat herkkiä reagoimaan muiden paristojen tai metalliesineiden kanssa. Turvallisinta  on kuitenkin teipata kaikki paristot ja kannettavat akut heti käytöstä poistamisen jälkeen.

Pariston tai akun lämpeneminen ei sinänsä ole ongelmallista, mutta jos lähellä on helposti syttyvää materiaalia, kuten paperiroskia, on tulipalon riski suuri. Parhaassa tapauksessa joku ehtii puuttua asiaan, kun paristojen säilytyspaikasta alkaa nousta savua, mutta huonoimmassa tapauksessa tilanne voi johtaa tulipaloon.

Tiedossa on tapaus, jossa pelastuslaitos sai tiedon, että paristoja keräävässä myymälässä kärysi sulkemisajan jälkeen. Palomiehet menivät liikehuoneistoon, havaitsivat käryn nousevan paristojen keräyslaatikosta, ottivat kaupan hyllyltä kivennäisvesipullon ja sammuttivat palon alun sillä. Pidemmälle kehittyessään palo olisi aiheuttanut suuret vahingot.

Toisessa tapauksessa paristoja oli kerätty kasaan kierrätyslaatikkoon toimitettavaksi. Kasa kuumeni, ja lähellä olleet ikkunaverhot syttyivät tuleen. Teippaaminen on siis ensiarvoisen tärkeää paloturvallisuuden kannalta sekä kotona että paristoja vastaanottavissa myymälöissä.

Paristoihin pätee sama keino kuin paloturvallisuuteen yleensä. Varovaisuus ja perussiisteys ovat valttia. Epämääräinen läjä paristoja roskiskaapin perällä on riski. Huolellisesti teipatut ja kierrätykseen vietävät paristot ovat turvallisia. Jos paristo sytyttää tulipalon, alkusammutukseen voi käyttää sammutuspeitettä tai jauhesammutinta.