Viime vuonna 3,64 miljoonaa autoa valmistanut SAIC perusti Detroitiin keskuksen Pohjois-Amerikan toimintoja varten.

SAIC Motor Corporation eli Shanghai Auto Industries on Kiinan suurin autonvalmistaja, joka on tulevina vuosina laajentamassa reviiriään. Ymmärtääkseen paremmin Pohjois-Amerikan automarkkinoita, yhtiö perusti North American Operations Centerin Detroitin esikaupunkiin, Birminghamiin.

Uudella konttorilla on hyvät tilat kolmekerroksisessa rakennuksessa, johon palkataan lähes sata työntekijää. He keskittyvät kolmeen pääalueeseen: autonosien, materiaalien ja komponenttien hankintaan, logistiikkaan sekä tekniikkaan. Tavoitteena on saada korkeasti koulutettua alan työvoimaa ja luoda hyvät suhteet kansainvälisiin alihankkijoihin.

SAIC Motorin pääjohtaja Maoyuan Hun mukaan yhtiö haluaa luoda kiinteät suhteet Pohjois-Amerikassa toimivien yritysten kanssa ja mainostaa myös omaa osaamistaan. Hän uskoo Yhdysvaltain markkinoiden kasvavan ja toivoo SAIC:n olevan mukana tuossa kasvussa tavalla tai toisella. Kaupallisesta yhteistyöstä on Hun mielestä hyötyä sekä Kiinalle että Yhdysvalloille.