Tutkijat ovat onnistuneet lähes kaksinkertaistamaan sukkulamatojen eliniän ”lääkecocktailin” avulla.

Tutkijat havaitsivat, että jo olemassaolevilla lääkeyhdistelmillä voidaan paitsi pidentää eläinten elinikää myös hidastaa ikääntymisen vaikutuksia.

”Osoitimme, että elinikään voidaan vaikuttaa dramaattisesti kohdistamalla lääkekombinaatioita useisiin eri ikääntymiseen vaikuttaviin polkuihin ja mekanismeihin”, Singaporen kansallisen yliopiston tutkijat kirjoittavat raportissaan.

Tuoreessa tutkimuksessaan tutkijat keskittyivät tehostamaan jo elämän pidentämisen kannalta tehokkaaksi havaittujen lääkkeiden vaikutuksia yhdistelemällä niitä muiden lääkeyhdisteiden kanssa.

Esimerkiksi elinsiirtojen hylkimisreaktioiden estämisessä käytettävän sirolimuusin on havaittu pidentävän sukkulamatojen lisäksi myös banaanikärpästen ja hiirten elinikää.

Tutkijat yhdistivät sirolimuusia rifampisiiniin, psora-4:ään, metformiiniin ja allantoiiniin ja havaitsivat, että kahden tai useamman yhdisteen ”cocktail” lisää matojen elinikää tehokkaammin kuin jos lääkkeitä käytettäisiin toisistaan erillään.

”Lähestymistapamme keskeinen ajatus oli kohdistaa lääkehoitoa useisiin geenejä sääteleviin verkostoihin samaan aikaan, jolloin ne vaikuttavat myös sellaisiin geeneihin ja mekanismeihin, joihin lääkkeet eivät vaikuttaisi yksistään”, tutkijat kirjoittavat.

Parhaaseen tulokseen tutkijat pääsivät kolmen eri lääkeyhdisteen kombinaatiolla. Sukkulamatojen jälkeen tutkijat havaitsivat lääkeyhdistelmien pidentävän myös banaanikärpästen elinikää. Varhaisten tuloksien perusteella hoidot eivät aiheuttaneet eläimille haittavaikutuksia.

Vaikka sukkulamadot ja hyönteiset ovat melko kaukana ihmisistä, jakavat ne tutkijoiden mukaan riittävästi yhteistä perimää myös ihmisten kanssa antaakseen alustavaa näyttöä hoitojen tehosta myös ihmisillä.

”Jos löydämme keinon pidentää ihmisen tervettä elinikää ja hidastaa ikääntymistä, voimme torjua monia ikääntyvän populaation synnyttämistä haitoista”, tutkimuksen johtaja Jan Gruber toteaa.

”Lisäksi ihmiset voisivat elää pidempään ilman iän mukanaan tuomia sairauksia, kuten reumaa, sydän- ja verisuonitauteja, syöpää tai Alzheimerin tautia.”

Tutkimus on julkaistu Developmental Cell -tiedejulkaisussa. Aiheesta uutisoi Science Alert.