Lisääntynyt nettiliikenne näkyy yhteyksien ajoittaisena hidasteluna. Olen työni puolesta joutunut seuraamaan kotilankaliittymän ja eri operaattorien mobiilinettien nopeuksia. Nettiliikenteessä on viime vuosien aikaan tapahtunut selkeä muutos.

Iltaisin yleistynyt nettitelevisioiden (­kuten vaikkapa Netflix) katselu laskee operaattorin määrittämän nettinopeuden vaihteluvälin alarajalle. Yöllä ja aamupäivällä nopeus pysyy edelleen hyvänä, mutta nopeus tippuu taas radikaalisti päivällä, kun nuoriso saapuu koulusta kotiin netin ääreen.

Nettiliittymän nopeutta kannattaa tarkkailla ja antaa tarvittaessa palautetta operaattorille. Periaatteessa asiakas voi saada hyvitystä, mikäli nopeudet eivät pysy sopimuksessa mainituissa vaihteluväleissä. Oman nettiliittymän nopeutta voi mitata operaattorien omilla nettisovelluksilla ja esimerkiksi yleisesti käytetyllä Speedtest-ohjelmalla.

Aktiiviselle nettikäyttäjälle latausnopeus on vain yksi mittareista. Jos esimerkiksi siirretään videoita pilvipalveluihin, siirtonopeus kotiliittymästä nettiin päin on merkittävä tekijä. Palvelun toimivuuteen vaikuttaa myös reitityksen toimivuus ja vasteaika, joka ainakin nettipelejä pelaavalle on tärkeä lukuarvo.

Nettipalvelun laadulle olisikin saatava yhtenäiset ja yleispätevät arviointiperusteet, joita käytettäisiin operaattorin ja kuluttajan välisten sopimusten varmistamisessa.

Tällöin operaattorit pitäisivät varmasti nopeudet paremmin raja-arvoissa ja rakentaisivat oma-aloitteisesti lisää kapasiteettia, kun uhkana nopeusrikkomuksesta olisi selkeä sopimussakko.