Filippiineiltä on löydetty sarvikuonon luuranko, jonka luista veisteli lihaa jokin muinainen ihmisolento 709 000 vuotta sitten. Luissa on selkeitä kivityökalujen jättämiä jälkiä. Lisäksi luurangon läheisyydestä löytyi yli 50 kivityökalua, joilla ruhoa on saatettu työstää.

Kaivauksia johti Ranskan kansallinen luonnonhistorian museo. Varhaisarkeologian tutkijan Thomas Ingiccon työryhmän artikkeli on tällä viikolla ilmestynyt Nature-lehdessä.

Aiheesta ovat uutisoineet New Scientist ja Science.

Palautetaan mieliin, että useimpien tutkijoiden mukaan nykyinen ihmislajimme Homo sapiens kehkeytyi omanlaisekseen noin 500 000 vuotta sitten Afrikassa.

Jää siis melkoinen aika- ja etäisyyskuilu kalutun sarvikuonon syönnin välille, joka oli siis tapahtunut yli 200 000 vuotta ennen nykyihmisen ilmestymistä.

Tosin viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana ajatus Afrikkaa moninaisemmasta alkukodista on laajentunut. Tästä olemme kertoneet myös Tekniikan Maailmassa.

Homo erectuksen tiedetään asuneen Kaakkois-Aasiassa noihin aikoihin. On myös esitetty, että denisovanihmisten varhaisia edustajia olisi elänyt joillakin alueen saarista.

Löytö on tehty Luzonin saarelta Fillippiineiltä. Tutkijat ovat jo jonkin aikaa miettineet, asuiko saarella joku varhainen ihmislaji.

3 000 kilometriä etelämpää, Floresin saarelta löytyi vuonna 2010 ihmisen jalkaluu. Se on ajoitettu 67 000 vuotta vanhaksi. Sen poikkeuksellinen muoto viittasi siihen, että se oli kuulunut jollekin ihmislajin varhaisemmalle edustajalle. Se on nimetty floresinihmiseksi.

Homo floresiensiksen pienuus, isojalkaisuus ja muut ominaispiirteet ovat antaneet sille lempinimen hobitti. Niiden on arvioitu asuneen Floresin saarella noin 60 000–100 000 vuotta sitten.

Onko ”hobitilla” ja sarvikuonolla kytköstä toisiinsa? Sitä on mahdotonta vielä sanoa.

Tutkijoiden mukaan sarvikuonon kimpussa olivat todennäköisimmin Homo erectukset. Varhaisimmat heistä syntyivät kaksi miljoonaa vuotta sitten. Ne ovat voineet olla ensimmäisiä sukumme edustajia, jotka levisivät muualle maailmaan Afrikasta.

Homo erectuksen luita on löydetty Kiinasta ja Jaavalta. Näin tiedetään, että heitä oli Aasiassa noin 700 000 vuotta sitten. Koska löytö ei sisältänyt ihmisluita, tutkimusta johtanut Thomas Ingicco ei halua vetää hätäisiä johtopäätöksiä, kertoo Science uutisessaan.

Tutkijat määrittivät sarvikuonon iän hammaskiilteestä. Lisäksi he ajoittivat kvartsikiteitä, joita oli sedimenttikerroksissa luiden ylä- ja alapuolella.

Työssään he hyödynsivät menetelmää, joka mittaa elektronien kerääntymistä, kun materiaali on alttiina säteilylle pitkän aikaa.