Kuluttaja-asiamies, maistraattien kuluttajaneuvonta ja Euroopan kuluttajakeskus ovat loppuvuodesta 2016 ja alkuvuodesta 2017 saaneet yli sata kuluttajayhteydenottoa Autonhintaarvio.fi-verkkosivusta, jolla tarjotaan auton hinta-arviointipalvelua.

Ilmoitusten mukaan palvelun mainoksista ei selviä, että palvelu on maksullinen. Perusteetonta laskua ei tarvitse maksaa, mutta kuluttajan tulee lähettää yritykselle reklamaatio.

Myöskään varsinaiselta tilaussivulta ei löydy hintatietoa muualta kuin huomattavasti tilauspainikkeen alapuolelle sijoitetusta pienikokoisesta vaaleanharmaasta tekstistä. Se on vaikeasti havaittavissa. Kun palvelun maksullisuus on lopulta käynyt ilmi, kuluttajilla on ollut vaikeuksia saada tilaus peruutettua.

Autonhintaarvio.fi -palvelun tarjoajaksi on ilmoitettu virolainen Nordicpartner Oü -yritys. Yrityksen sopimusehtojen mukaan yritys toimittaa kuluttajille ”digitaalisia tuotteita”, eikä kuluttaja voi palvelun ehtojen mukaan peruuttaa tilausta vastaanotettuaan tällaisen digitaalisen tuotteen.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että Autonhintaarvio.fi-palvelussa ei ole kuitenkaan kyse digitaalisen sisällön toimittamisesta, vaan verkon välityksellä suoritettavasta palvelusta. Näin ollen kyseessä on palvelun etämyynti. Palveluilla on lähtökohtaisesti etämyynnissä 14 päivän peruuttamisoikeus.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajan ei tarvitse maksaa peruuttamisaikana kokonaan tai osittain suoritetusta palvelusta, jos yritys on aloittanut palvelun suorittamisen peruuttamisaikana ilman kuluttajan suostumusta.

Jos olet tilannut Autonhintaarvio.fi-sivuston kautta autonarviopalvelun tietämättä sen maksullisuudesta ja palvelu eli hinta-arvio on toimitettu sinulle peruuttamisaikana eli 14 päivän sisällä tilauksen tekemisestä, vaikket ole tehnyt tätä koskevaa nimenomaista pyyntöä, tee yritykselle kirjallinen reklamaatio, tiedote neuvoo.

Tiedote neuvoo, että kuluttaja voi hyödyntää yritykselle reklamoidessasi seuraavaa tekstiä:

En ole tilannut teiltä autonhinta-arviopalvelua maksullisena palveluna. En myöskään ole nimenomaisesti pyytänyt palvelun aloittamista kuluttajan lakisääteisenä peruuttamisaikana.

Nordicpartner Oü:n kampanjaan liittyvät peruutusoikeutta koskevat säännökset on kirjattu kuluttajansuojalain 6 lukuun. Sen mukaan palvelun suorittaminen voidaan aloittaa tilausvahvistuksen toimittamisen jälkeen ennen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön. Kuluttajan on esitettävä pyyntö aktiivisella toimenpiteellä, joten pelkkä asian toteaminen esimerkiksi sopimusehdoissa ei ole riittävä peruste palvelun suorittamiselle ennen peruuttamisajan päättymistä.

Kuluttajalla ei ole kuluttajansuojalain 6 luvun 19 §:n 2 momentin nojalla maksuvelvollisuutta peruuttamisaikana kokonaan tai osittain suoritetusta palvelusta, jos elinkeinonharjoittaja on aloittanut sopimuksen täyttämisen peruuttamisaikana ilman kuluttajan nimenomaista pyyntöä.

Voit reklamoida edellä kuvatulla tavalla, vaikka arvion/laskun saamisesta olisi kulunut yli 14 päivää.

Jos asia ei ratkea kirjallisesta reklamaatiosta huolimatta, voit olla neuvojen saamiseksi yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Kuluttaja-asiamies seuraa tilannetta ja on ollut yhteydessä myös Viron kuluttajaviranomaiseen.