Jo viiden vuosikymmenen ajan tiedeyhteisössä kiistelyä kerännyt Gaia-nimellä tunnettu ekologinen hypoteesi on saanut nyt päivitetyn version ranskalais-brittiläisen asiantuntijakaksikon tutkimusten pohjalta, kertoo Phys.org -sivusto.

Uutta näkemystä esittelevä tutkimusraportti julkaistiin perjantaina Science-tiedelehdessä.

Gaia-teoria käsittelee sitä, miksi maapallon suomat elämän edellytykset ovat pysyneet sen verran vakaassa tilassa, että planeettamme evoluutio on kyennyt kulkemaan eteenpäin miljardien vuosien ajan.

Alun perin englantilaisen biologin James Lovelockin 1970-luvulla kehittämä teoria on esittänyt, että epäorgaanisten prosessien kanssa vuorovaikutuksessa olevat elävät organismit pitävät planeetan sellaisessa vakaassa tilassa, jossa elämä kykenee jatkamaan olemassaoloaan tulivuorien tai meteoriittien kaltaisista uhista huolimatta.

Teorian mukaan maapallon epäorgaaniset prosessit sekä elävät organismit ovat kehittyneet käsi kädessä yhdeksi itsesääteleväksi järjestelmäksi, joka kykenee ohjailemaan planeetan lämpötilaa sekä ilmakehän koostumusta.

Brittiläisen Exeterin yliopiston professori Tim Lenton sekä ranskalaisen Sciences Po -instituutin tieteensosiologi ja professori Bruno Latour esittävät raportissaan, että ihmisillä on mahdollisuus päivittää niin sanottu planetaarinen käyttöjärjestelmä ”Gaia 2.0”:n luomiseksi.

Parivaljakko uskoo, että ihmisen sekä teknologian evoluutio voivat lisätä maapallon itsesäätelyyn ”itsetietoisuuden” elementin.

Kun ihmiset tulevat tietoisemmiksi toimintojensa maailmanlaajuisista seurauksista, kuten ilmastonmuutoksesta, mahdolliseksi tulee myös uudenlainen tarkoituksellinen itsesäätely, jossa ihmiset rajoittavat vaikutustaan planeettaan.

Tutkijaduo ehdottaa, että kyseinen ”omatuntovalinnasta” alkunsa saava itsesäätely tuo esiin ”uuden perustavanlaatuisen version Gaiasta”, mikä voi auttaa ihmiskuntaa toimimaan aiempaa kestävämmin tulevaisuudessa.

Tällainen itsetietoinen itsesäätely nojaa ihmiskunnan kykyyn valvoa ja mallintaa planeetan tilaa sekä ihmisen vaikutusta siihen.

”Jos aiomme luoda paremman maailman kasvavalle ihmispopulaatiolle tällä vuosisadalla, täytyy meidän säännellä vaikutustamme elossapitojärjestelmäämme ja luoda tarkoituksellisesti vahvempi kiertotalous, joka nojaa elonkehän tavoin materiaalien kierrätykseen kestävän energian avustuksella”, kertoi professori Tim Lenton lehdistötiedotteessa.

Uusi tutkimusraportti on jatkoa heinäkuussa julkaistulle Lentonin johtamalle tutkimukselle, joka esitti ratkaisun sille, miten Gaia-hypoteesin esittämän vakaan tilan ylläpitäminen käytännössä toimii: on mahdollista, että vakaus on peräisin ”peräkkäisestä valinnasta”.

Termi pitää sisällään tilanteet, jossa elämä horjuttaa lyhytikäisyyteen taipuvaa ympäristöä. Tämän seurauksena tulee lisää muutoksia, kunnes tilanne vakiintuu ja kykenee pysyttelemään vakaana.

Kun kyseinen tapahtumasarja toteutuu, ympäristöjärjestelmällä on enemmän aikaa hankkia lisäkykyjä, joiden avulla se pystyy tasapainottamaan tilannetta ja ylläpitämään vakautta (prosessi tunnetaan nimellä ”selection by survival alone”, eloonjäämiseen perustuva valinta).