VERTAILUSSA 46-50-TUUMAISET 3D-TELEVISIOT >>>


TELEVISIOIDEN testaukseen liittyy suuri määrä erilaisia mittauksia. Näistä pääosa on optisia ja ne liittyvät kuvanlaadun arviointiin.

Testiä tehtäessä suuri osa kuvamittauksista joudutaan tekemään useampaan kertaan. Tämä johtuu siitä, että pelkkiä testikuvia mittaamalla saadut kuvasäätöasetukset osuvat vain ani harvoin suoraan oikeaan. Kuva säädetäänkin ensin alustavasti testikuvien ja mittareiden avulla, minkä jälkeen televisiota koekatsotaan ”todellisella” signaalilla, kuten tv-kuvalla ja teräväpiirtoelokuvalla.

Useimmiten kuvaa joudutaan tässä vaiheessa vielä hienosäätämään, sillä lopulliset asetukset ovat aina monen eri tekijän kompromissi. Niinpä uusien kuvasäätöjen tulos varmistetaan jälleen mittaamalla ja koekatselulla. Ajoittain tällaisia säätö-mittaus-katselu -kierroksia joudutaan tekemään useita, ennen kuin televisioon on saatu paras mahdollinen kuva. Vasta kaiken tämän jälkeen päästään tekemään lopulliset mittaukset ja kuvanlaadun aistinvaraiset arvioinnit.

Laajin sarja kuvamittauksia tehdään tuomalla testigeneraattorista television hdmi-liittimeen blu-ray-levylläkin käytettävää 1 080p/24Hz-signaalia. Ruudulta tehtäviin mittauksiin sisältyvät kirkkaus, pää- ja välivärien mittaus, kontrastilineaarisuus, värilämpötila ja kontrasti sekä mustan taso useilla katselukulmilla.

NÄYTTÖPANEELIEN MIKROSKOOPPIKUVAT

Kuvissa näkyy 2 x 2 pikselin alue, jonka koko luonnossa on noin neliömillimetri.

LG:n nestekide- ja Panasonicin plasmapaneelin rakenne on ollut lähes samanlainen jo useiden vuosien ajan.

LG PANASONIC
 

Samsung ja Sony päivittävät huippumalliensa nestekidepaneelien rakennetta usein ja käytössä on jälleen uusi paneelisukupolvi.

SAMSUNG SONY

VÄRIKOLMIOT TERÄVÄPIIRTOKUVALLA

Värikolmio kuvaa television kykyä toistaa puhtaita voimakkaita värisävyjä suhteessa teräväpiirtostandardiin.

Kuvan taustalla oleva tummempi värillinen käyrä ja sen neliömäiset pisteet näyttävät teräväpiirtokuvastandardin mukaiset pää- ja välivärien paikat kuvaajassa. Valkoinen kolmio ja pyöreät pisteet näyttävät näytöstä mitattujen värien sävyn.

Ihannetapauksessa televisiosta mitattu kolmio peittää standardikolmion alleen, jolloin puhtaat värit toistuvat luonnollisina. Tämä ei kuitenkaan yksistään takaa, että kuva olisi muuten sävyiltään neutraali.

Kuvaajat on mitattu näytöistä testissä käytetyillä kuvasäätöjen asetuksilla.

LG

LG toistaa kaikki pää- ja välivärit erittäin lähellä standardin vaatimuksia.

PANASONIC

Panasonic näyttää vihreän ja punaisen sävyt aavistuksen ylikylläisinä. Muuten poikkeamat standardista ovat hyvin pieniä.

SAMSUNG

Samsung ei toista yhtään väriä standardin mukaisena. Käytännön kannalta merkittävimmät virheet ovat punaisen, sinisen, violetin ja syaaninsinisen sävyissä. Kuva-asetuksia muuttamalla puhtaat sävyt saadaan toistumaan paremmin oikeina, mutta tällöin murrettuihin sävyihin ilmestyy häiritseviä sävyvirheitä, joten jouduimme tekemään säätöjen suhteen useita kompromisseja.

SONY

Sonyn värit ovat sinistä lukuun ottamatta erittäin lähellä ihannesävyjä.

VÄRIKOLMIOT 3D-KUVALLA

Mittaukset tehtiin 3D-testisignaalilla lasien läpi.

LG

Lasien läpi katsottaessa LG näyttää ainoastaan puhtaat sinisen ja vihreän sävyt neutraaleina.

PANASONIC 

Panasonic vääristää laseja käytettäessä hieman kaikkia sävyjä mutta suuria virheitä ei esiinny missään.

SAMSUNG

Samsungin pää- ja välivärit ovat lasien kanssa lähellä standardia ylikylläistä vihreää lukuun ottamatta.

SONY

Laseja käytettäessä Sonyn sävyntoiston poikkeamat ideaalisesta ovat vähäisiä selvästi latistuvaa sinistä lukuun ottamatta.

VÄRIKOLMIOT TV-KUVALLA

Testin kaikkien televisioiden voimakkaiden puhtaiden värien toisto on TV-kuvaa katsottaessa erinomaisella tasolla

LG

PANASONIC

SAMSUNG

SONY

RGB-KÄYRÄT

RGB-käyrät kuvaavat television näytön kolmen päävärin (punainen, vihreä ja sininen) suhdetta toisiinsa kuvan eri kirkkaustasoilla. Ideaalisessa tilanteessa käyrät ovat päällekkäin 0-tasolla. Tällöin eri harmaasävyt toistuvat neutraaleina ja kuvan värilämpötila on teräväpiirtostandardin mukainen 6500 kelviniä.


Sinisen ja vihreän värin suhteellinen osuus on lähes ihanteellinen. Punaisen määrä on tummissa sävyissä hieman liian pieni. Tästä seuraa, että kuvan tummimat osat muuttuvat lievästi sinivihreiksi.


Panasonicin päävärien yleistasot poikkeavat optimaalisesta, minkä seurauksena kuva on kauttaaltaan hieman liian lämminsävyinen. Sinisen suhteellinen osuus pienenee kaiken tummimmissa sävyissä, jotka saavat näin lievän kellertävän vivahteen.


Huolellisten mittalaitteiden avulla tehtyjen säätöjen jälkeen Samsungin osavärien osuudet saatiin lopulta lähelle neutraalia. Käyrissä näkyy kuitenkin lukuisia melko teräviä mutkia tummissa sävyissä. Nämä aiheuttavat äkillisiä sävymuutoksia kuvan tummimmissa osissa, jotka näkyvät erityisen selvästi mustavalkokuvassa.


Sony säilyttää vihreän värin suhteellisen osuuden ihanteellisena koko sävyalalla. Punaisen ja sinisen määrä on hieman liian suuri vaaleissa ja keskisävyissä, mikä aiheuttaa lievää violettia sävytystä lähinnä kuvan vaaleissa kohdissa.

KONTRASTILINEAARISUUS

Gamma- eli kontrastilineaarisuuskäyrä kuvaa sitä, kuinka tarkkaan kuvan kirkkaus vastaa teräväpiirtostandardin mukaista arvoa eri harmaasävyillä. Jos mitattu käyrä (musta) on vertailukäyrän (sininen) yläpuolella, niin kuva toistuu näiltä osin liian vaaleana ja loivana. Vastakkaisessa tilanteessa kuva on turhan tumma ja jyrkkä.


Lievästi loivan LG:n kontrastilineaarisuus on lähellä ihannetta ja myös kaikkein tummimmat ja vaaleimmat sävyt erottuvat hyvin toisistaan.


Panasonicin käyrä on lähes optimaalinen. Kaiken tummimmissa kohdissa kuva on aavistuksen jyrkkä ja keskisävyillä lievästi loiva.


Samsungin kontrastilineaarisuuden virheet ovat melko suuria. Vaaleat sävyt näkyvät selvästi liian kirkkaina ja kaiken kirkkaimmista kuvan kohdista sävyerot katoavat käytännössä kokonaan.


Sonyn kuva on tummimpia sävyjä lukuun ottamatta liian kirkas ja kaiken vaaleimmat sävyt vääristyvät voimakkaasti. Käyrän yläosan taittuminen kertoo, että alkuperäisen kuvan kaiken kirkkaimmat kohdat näkyvät jopa tummempina, kuin alunperin hieman tummemmat kohdat.

KONTRASTISUHDE, MUSTAN TASO JA KATSELUKULMA

Kontrastisuhde kertoo testikuvan valkoisen ja mustan alueen välisen kirkkauseron suhdelukuna. Mitä suurempi kontrastisuhde on, sitä tummempina kuvan mustat kohdat näkyvät.

Käyrän tasaisuus kertoo sen, kuinka paljon kuva muuttuu katselukulman mukana. Ideaalitapauksessa kuvaaja on vaakasuora viiva.

Mustan taso kertoo osittain samasta asiasta, kuin kontrastisuhde. Se kertoo kuvan mustien kohtien kirkkauden. Kuvan tummimmat kohdat näyttävät pimennetyssäkin huoneessa mustilta arvon ollessa 0,1 kandelaa neliömetriä kohden tai pienempi.

Hämärästi valaistussa huoneessa noin 0,3 cd/m2 on vielä riittävän pieni lukema (kuvaajan LG:n käyrä edustaa tätä tasoa). Mustan tason ollessa suurempi kuin puoli kandelaa kuvan tummimmat kohdat alkavat väistämättä näyttää harmailta (ks. Samsungin käyrä).


Panasonicin kontrastisuhde ja katselukulma ovat plasmatekniikan ansiosta omaa luokkaansa. Kuvan laatu on käytännössä katselukulmasta riippumaton.

Sony edustaa kontrastiltaan nestekidepaneelien parhaimmistoa. Sen kuva latistuu ja musta hieman harmaantuu suurilla katselukulmilla, mutta on pienillä lähes vakio.

Samsungin kontrasti on suoraan edestä katsottuna erinomainen. Katselukulman vähänkin kasvaessa sen kontrasti kuitenkin pienenee nopeasti ja musta muuttuu häiritsevän harmaaksi.

LG:n kontrasti ei edusta huippua. Käytännössä tilannetta kuitenkin tasapainottaa huomattavasti se, että LG:n kontrasti muuttuu muita nestekidepaneeleita vähemmän suurilla katselukulmilla ja sen mustan taso on käytännössä kulmasta riippumaton.