Suomalaiset eivät maanantaina julkaistun kyselyn mukaan ole vielä valmiita yhteiskäyttöautoille, vaan valitsevat mieluummin oman auton tai julkisen liikenteen.

Rahoitusyhtiö Santanderin kyselyn mukaan joka viides suomalainen olisi valmis käyttämään yhteiskäyttöautoa. Yli puolet ei halua käyttää yhteiskäyttöautoa.

Kyselyn mukaan 21 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista olisi valmiita käyttämään yhteiskäyttöautoa. Yli puolet, eli 54 prosenttia, vastaajista kertovat suoraan, etteivät he halua käyttää yhteiskäyttöautoa.

Avoimimpia yhteiskäyttöautoille olivat kyselyn mukaan alle 25-vuotiaat: 40 prosenttia ikäluokasta vastanneista kertoi olevansa valmiita käyttämään yhteiskäyttöautoa. Erityisen avoimia olivat myös korkeakoulutetut (30 prosenttia) sekä pääkaupunkiseudulla asuvat (27 prosenttia). Naiset olivat hieman avoimempia yhteiskäyttöautoilulle kuin miehet.

Vähiten yhteiskäyttöautoista innostuneita olivat 35–44-vuotiaat, eläkeläiset, perus-, keski- ja ammattikoulun käyneet sekä kunnissa asuvat.

Myös tulotaso vaikutti asennoitumiseen, sillä alle 30 000 euroa vuodessa tienaavista vajaa puolet (45 prosenttia) ei ollut kiinnostunut yhteiskäyttöautoilusta, mutta yli 70 000 euroa vuodessa tienaavista jopa 64 prosenttia kertoi, ettei olisi valmis käyttämään yhteiskäyttöautoa.

”Autoilu ja liikkuminen ovat murroksessa. Enemmän kuitenkin vielä puheissa kuin teoissa. Maailmalla ollaan kehityksessä Suomea edellä. Meillä oma auto koetaan yhä tärkeäksi liikkumisvälineeksi, mikä on loogista maantieteemmekin huomioiden” , kertoo tiedotteessa Santander Consumer Financen autorahoituksesta vastaava liiketoimintajohtaja Ilkka Virtanen.

Yleisimmät selitykset sille, miksi yhteiskäyttöautoilu ei kiinnosta, olivat yhteiskäyttöauton tarpeettomuus tai hankaluus, halu omistaa oma auto, työajat ja haja-asutusalueella asuminen. Vaikka useilla haluttomuus yhteiskäyttöautoa kohtaan selittyy pitkillä etäisyyksillä ja aikatauluttamisen hankaluudella, usein syynä on myös se, että oma auto koetaan yksinkertaisesti helpommaksi ja mukavammaksi.

Jos oma auto jaettaisiin yhteiskäyttöautoiluun,  se jaettaisiin mieluummin tuttujen kuin tuntemattomien kanssa.

Vaikka oma auto koetaan yhä tärkeimmäksi, omistamisen sijaan kuitenkin yli puolet suomalaisista olisi myös valmiita maksamaan autosta vain kiinteää kuukausimaksua. Eroavaisuutta on kuitenkin paljon siinä, kuinka paljon auton käytöstä oltaisiin valmiita maksamaan kuukaudessa.

Miehet olisivat valmiita maksamaan 370,41 euroa kuukaudessa autosta, mutta naiset vain 153,72 euroa. Keskimäärin kuukausiveloitteisesta autosta oltaisiin valmiita maksamaan 287,79 euroa. Kuitenkin yli kolmannes naisista (38 prosenttia) ei osaa sanoa ollenkaan, kuinka paljon olisi valmis maksamaan autosta kuukaudessa.

Yhteiskäyttöautosta oltaisiin valmiita maksamaan keskimääräisesti paljon vähemmän kuin kuukausiveloitteisesta autosta. Miehet olisivat valmiita maksamaan yhteiskäyttöautoilusta kuukaudessa 215,88 euroa ja naiset 78,90 euroa. Keskimäärin yhteiskäyttöautosta oltaisiin valmiita maksamaan 157,40 euroa kuukaudessa.

Näin kysely tehtiin

Tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten kokemuksia yhteiskäyttöautoilusta ja kuukausiveloitteisista autoista.

Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000.

Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 23.4.–4.5.2018.

Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä.