Tutkijat ovat havainneet neljättä kertaa aika-avaruudessa tapahtunutta gravitaatioaaltojen synnyttämää väreilyä, joka on syntynyt kahden mustan aukon törmäyksestä avaruudessa lähes kaksi miljardia vuotta sitten.

Väreilyn ovat havainneet erikoisherkät havaintolaitteet Yhdysvalloissa ja Italiassa.

Vaikka mustien aukkojen törmäysten synnyttämistä gravitaatioaalloista on havaittu merkkejä kolme kertaa ennenkin vuoden 2015 jälkeen, tämä on ensimmäinen kerta, kun tutkijat ovat onnistuneet mallintamaan kolmiulotteisesti, minkä muotoista väreily on.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Italian Pisaa lähellä oleva Virgo-tutkimuslaitos on havainnut merkkejä gravitaatioaallosta, joka on syntynyt mustien aukkojen törmäyksestä 1,8 miljardin valovuoden päässä.

Virgo on pystynyt kuvaamaan ennennäkemättömän tarkasti, miltä väreily näyttää kolmiulotteisesti.

Virgo-observatorio

Aiemmin gravitaatioaaltoja ovat onnistuneet havaitsemaan vain Yhdysvalloissa sijaitsevat kaksi L:n muotoista LIGO-mittalaitetta. Neljä kilometriä pitkät mittalaitteet sijaitsevat yli 3 000 kilometrin päässä toisistaan: toinen Hanfordissa Washingtonissa ja toinen Livingstonissa Lousianassa.

Nyt kun myös Virgo pystyy mittaamaan gravitaatioaaltoja, niiden mittaaminen tarkentuu entisestään huomattavasti.

Ensimmäisen kerran gravitaatioaaltoja onnistuttiin havaitsemaan vasta vuonna 2015. Tuolloin saatiin myös vahvistus Albert Einsteinin sata vuotta aiemmin tekemälle teorialle, jonka mukaan gravitaatioaaltoja on olemassa.

Elokuun 14. päivänä tehdyssä uusimmassa havainnossa nimeltään GW170814 musta aukko, jonka massa oli 31 kertaa auringon massa yhdistyi toisen mustan aukon kanssa, jonka massa oli 25 kertaa auringon massa.

Syntyneen uuden mustan aukon massa vastasi 53 aurinkoa, joten jäljelle jääneen kolmen auringon massa muuttui gravitaatioaalloiksi.

Havainnoista kerrotaan tarkemmin Physical Review Letters -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Uutinen kumoaa aiemmin liikkuneet huhut siitä, että teleskoopit olisivat havainneet kahden neutronitähden törmäyksen.

Lisähavaintoja gravitaatioaalloista ei ole tulossa ainakaan vuoteen, koska tutkijat käyttävät nyt aikaa instrumenttien tarkentamiseen, kertoo The New York Times. Seuraavan kerran havaintoja yritetään tehdä syksyllä 2018.