On hämmästyttävää, miten vähän käytännössä tunnetaan niitä luonnonlakeja, jotka määräävät auton käyttäytymisen puitteet. Niitä ei voida olla noudattamatta eikä säännöillä tai pykälillä muuksi muuttaa.

Automiesten keskustelujen painopiste on useimmiten joko auton rakenteen teknisissä yksityiskohdissa tai liikennetapahtumissa. Tyypillistä mitatuille suoritusarvoille on vain ääritehokkuuksien esille tuominen. Kuitenkin niitä käytetään sitä harvemmin, mitä säästävämpi omistaja on.

Monesti on tullut mieleen, että luonnonlakien tunteminen olisi hyödyllistä, kun oikeus ratkaisee liikennetapahtumia todistajien usein ristiriitaisten ja jopa tolkuttomien kertomusten perusteella. Tärkeintä auton peruslakien tunteminen on kuitenkin kuljettajalle itselleen.

Olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että vain kyllin yksinkertainen ja helpotettuun muotoon saatettu liikennetieto voi olla hyödyksi laajoille piireille. Matematiikka on mieluummin korvattava yleispätevillä lau…

Tilaa ja lue tämä artikkeli

sekä vaikka kaikki TM:t vuodesta 1953 alkaen.

Tilaa Kirjaudu