”Liikenteessä ei ole jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden heimoja, vaan ihmisiä”, tiivistää Liikenneturvan järjestöpäällikkö Pasi Anteroinen uuden kampanjan, joka näkyy kevään aikana eri viestintäkanavissa.

Tiistaina virallisesti avatun kampanjan kunnianhimoisena tavoitteena on liikennekulttuurin parantaminen saamalla ihmiset kehittämään omaa toimintaansa ja toisaalta ymmärtämään muiden liikenteen osapuolten toimintaa. Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus syntyy paitsi sääntöjen noudattamisesta, myös toistuvien vuorovaikutustilanteiden kuten vilkun käytön tai tilan antamisen onnistumisesta.

”Kun vuorovaikutus on luonteeltaan neutraalia tai myönteistä, sen voi olettaa vähentävän tilanteesta mahdollisesti heräävän kiukun määrää. Kiukun minimointi taas vähentää riskikäyttäytymistä tai pikaistuksissa tehtäviä turvattomia päätöksiä: kaahausta, tarpeettomia ohituksia, perässä roikkumista”, sanoo suunnittelija Jyrki Kaistinen Liikenneturvasta.

Taustalla on yli vuoden mittainen kirjallisuustutkimus, jossa on perehdytty ihmisten käytökseen liikenteessä ja hahmotettu 14 eri näkökulmaa. Ne on tiivistetty kolmeen osa-alueeseen: tavat, tunteet ja tulkinnat. Tapoja on mahdollista muuttaa, tunteita voi hallita ja tulkinnat voi tehdä mieluummin positiivisesti kuin negatiivisesti.

Ihmiselle tyypillinen toimintatapa on löytää vika aina muualta kuin itsestä. Tätä kuvastavat myös viime vuoden lopulla tehdyn laajan kyselytutkimuksen tulokset. Esimerkiksi 90 prosenttia autoilijoista pitää omasta mielestään riittävän turvavälin edellä ajavaan, mutta hänen mielestään niin tekee vain 34 prosenttia muista autoilijoista. Vastaavat prosenttiluvut kaistanvaihtajalle tilan antamisesta ovat 80 ja 35 prosenttia.

Jos sattuu tekemään liikenteessä virheen, sen tulkitsee itse tyypillisesti satunnaiseksi ja tilanteesta riippuvaksi. Jos joku toinen tekee samanlaisen virheen se tulkitaan helposti pysyväksi tavaksi.

Kampanja kannustaa ja haastaa opettelemaan uusia positiivisia rutiineja. Ihmisen päivittäisestä toiminnasta jopa 40 prosenttia sujuu rutiininomaisesti. Toiminnan muuttuminen rutiiniksi kestää tutkimusten mukaan 20-80 päivää. Jos tänään päättää ryhtyä pitämään pidempää turvaväliä, se saattaa sujua kuukauden kuluttua jo rutiinilla.

Liikenneturvan kampanja pyrkii tuomaan liikenneturvallisuuden mahdollisimman lähelle yksittäistä ihmistä. Kun kysyttiin ihmisiltä sopivaa liikennekuolemien määrää Suomessa, luvut liikkuivat lähellä nykyisiä lukemia. Kun kysyttiin sopivaa uhrien määrää omien läheisten joukosta, vastaus oli nolla. Jokainen liikenteessä kuollut on läheinen jollekin, ja yksikin kuollut on liikaa.

Kaiken päämääränä on siis nollavisio eli sitä, että kenenkään ei enää tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Matka on vielä pitkä, vaikka viime vuoden ennakkotietojen mukaan liikenneturvallisuus olikin kaikkien aikojen paras. Liikenneonnettomuuksissa menehtyi 224 henkilöä. Mustin vuosi oli 1971, jolloin uhreja oli 1 156. Kehitys on ollut varsinkin liikennesuoritteeseen suhteutettuna hurja.

Liikenneturvan hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Kalle Jokinen (kok) piti kampanjan avajaistilaisuudessa normaalia kansanedustajan kohteliaisuuspuhetta koskettavamman puheenvuoron: ”Olen 25-vuotisen poliisiurani aikana joutunut viemään kymmeniä suruviestejä liikenneonnettomuudessa kuolleen henkilön perheelle. Meidän jokaisen velvollisuus on tehdä kaikkemme sen hyväksi, että kukaan ei kuolisi tai loukkaantuisi liikenteessä”, Jokinen summasi.

Kampanjaan ja sen materiaaliin voi tutustua osoitteessa liikenneturva.fi.