Useissa uusissa silloissa eri puolilla Suomea on havaittu puutteita lujuudessa, kertoi Liikennevirasto maanantaina.

Viime vuonna ilmenneiden betonin lujuuspuutteiden vuoksi Liikennevirasto on tutkinut pistokokeilla 18 maantiesiltaa, jotka on rakennettu vuosina 2011-2016. Kuudessa sillassa ilmeni lujuuspuutteita.

Jokaisesta sillasta otettiin 6 näytettä, joista tutkittiin puristuslujuus ja tiheys sekä tehtiin 2 optista ilmahuokosanalyysiä.

Tutkimuksessa selvisi, että 6 siltaa ei täytä lujuuden osalta vaatimuksia. Sillat ovat Autovarikon silta, Tampere, Veitikan risteyssilta, Rovaniemi, Suopellonpolun alikulkukäytävä, Oulu, Niemenrannan alikulkukäytävä, Oulu, Västersundomin risteyssilta A, Vantaa sekä Takamäen risteyssilta, Seinäjoki.

Ongelmasilloissa ei ole selvää yhteistä nimittäjää betonin toimittajan, urakoitsijan tai siltatyypin osalta, Liikennevirasto kertoo.

Henkilöliikenteen ja elinkeinoelämän normaalikuljetusten on turvallista käyttää siltoja.

Lujuuspuutteet näkyvät kuitenkin sillan lyhentyneenä käyttöikänä, joka suunnitellaan 100 vuodeksi.

Seuraavaksi selvitetään siltakohtaisesti vaadittavat toimenpiteet sekä laajennetaan otantaa.

Liikennevirasto käy alkuvuodesta läpi lisää vuosina 2011-2016 rakennettuja siltoja. Lisäksi näytteenottoa laajennetaan 5-10 vuotta vanhoihin siltoihin. Aikahaarukan laajentamisella saadaan selvyyttä eri lisäaineiden vaikutuksista.

Lisätutkimusten tulokset sekä toimenpidesuunnitelmat selviävät alkuvuodesta 2017. Tehostettua laadunvalvontaa rakennettavien siltojen osalta jatketaan toistaiseksi.