Ruotsalaisen Lundin yliopiston tutkijat ovat saaneet selville, että kotigalaksimme eli Linnunradan keskuksessa sijaitsevan supermassiivisen mustan aukon, Sagittarius A*:n lähellä sijaitsevien tähtien viime keväänä havaitut runsaat metallisten alkuaineiden esiintymät olivatkin vain optinen illuusio.

Tähtien tieteilijöille järjestämästä vedätyksestä uutisoi Science Daily -sivusto. Vastatodistusaineistoa käsittelevä tutkimusraportti julkaistiin The Astrophysical Journal -tiedejulkaisussa.

Yhdysvaltalaisen Kalifornian yliopiston tutkijat väittivät viime keväänä havainneensa ”hämmästyttävän ja dramaattisen runsaita” skandiumin, vanadiinin sekä yttriumin esiintymiä kolmessa punaisessa jättiläisessä, jotka sijaitsevat alle kolmen valovuoden (yksi valovuosi = 9,5 biljoonaa kilometriä) päässä mustasta aukosta.

Punainen jättiläinen on tähti, jonka keskusosat ovat tiivistyneet ja jonka ulko-osat ovat laajentuneet niin rajusti, että tähden läpimitta on jopa satakertaistunut. Paisuminen johtuu siitä, että tähden keskustan vetyvarat ovat ehtyneet.

Skandium, vanadiini sekä yttrium ovat harvinaisten maametallien joukkoon kuuluvia alkuaineita. Esiintymien läsnäololle tähdissä esitettiin alun perin lukuisia eri selityksiä.

Ruotsalaistutkijoiden mukaan ainoa selitys on kuitenkin väärässä olleiden tutkijoiden spektriviivojen mitoissa esiintynyt optinen illuusio.

Tähden säteilemän näkyvän valon voimin näkyviin saatavia spektriviivoja käytetään tähden aineskoostumuksen määrittelemisessä.

”Nämä punaiset jättiläiset ovat käyttäneet valtaosan vetypolttoaineestaan, joten niiden lämpötilat ovat vain puolikkaita Auringon lämpötilasta”, kertoi tutkimusta johtanut, Lundin yliopiston jatko-opiskelija Brian Thorsbro yliopiston lehdistötiedotteessa.

Thorsbron ja hänen kollegoidensa mukaan tähtien laskeneet lämpötilat loivat optista illuusiota.

Tähtien eri perusaineksien elektronit käyttäytyvät eri tavoin eri lämpotiloissa. Tämä voi osaltaan olla harhaanjohtava seikka silloin, kun eri tähtien perusainesten spektriviivoja mitataan.

Ruotsalaistutkijoilla on käytössään W. M. Keckin observatoriossa Havaijin saarella sijaitsevista kahdesta maailman suurimmasta teleskoopista toinen. Keck-teleskooppi pitää sisällään korkean resoluution spektrografilaitteen, jolla spektriviivat saadaan esiin ja talteen.

Lundin yliopiston tutkijaryhmä ahkeroi parhaillaan keskisen Linnunradan kartoitushankkeen parissa, missä he selvittävät eri tähtien koostumuksia spektriviivojen avulla.

Artikkelia korjattu 11.10.2018 kello 11:15: Viime keväänä alkuainelöydösten suhteen erehtyneet tutkijat eivät olleet nimeämättömiä (kuten artikkelissa alun perin virheellisesti mainittiin), he olivat yhdysvaltalaisen Kalifornian yliopiston tutkijoita. Linkit alkuperäiseen yhdysvaltalaistutkimukseen ja sitä koskevaan lehdistötiedotteeseen lisätty artikkeliin.