Tutkijat ovat havainneet erikoisen ilmiön: Etelä-Englannissa sijaitseva 6 000 asukkaan historiallinen pikkukaupunki Willand kohoaa. Kohoamisen vauhti on ennätyksellinen koko Iso-Britanniassa. Asia havaittiin koko saarivaltiota koskeneessa kartoituksessa.

Aiheesta uutisoi Science Alert.

Ennätyksellinen kohoaminen havaittiin, kun Nottinghamin yliopisto ja siihen liittyvä yhtiö Geomatic Ventures Limited (GVL) analysoivat satelliittikuvia. Tutkijat kävivät läpi yli 2 000 ESA:n Sentinel-1-satelliitin tallenteita vuosilta 2015 ja 2017.

Tutkijat louhivat yli kahdeksan teratavun verran satelliittitutka-aineistoa. Siinä he hyödynsivät tekniikkaa nimeltä Intermittent Small Baseline Subset (ISBAS). Tuloksena syntyi kaikkien aikojen tarkin kartta Iso-Britannian muuttuvasta topografiasta.

Miltei kaikkissa paikoissa, joissa tutkijat havaitsivat maan kohoamista, on aiemmin ollut hiilikaivoksia. Maa ”turpoaa” vanhojen kaivosten päällä, koska maanlaiset tulvat kohottavat maata.

Willandin alla ei ole koskaan ollut kaivostoimintaa. Tutkijat eivät ole löytäneet selitystä sille, miksi sekä rakennukset että pellot kylän ympärillä kohoavat. Alue on noin kaksi kilometriä leveä läpi kylän.

Nousua on pari senttiä vuodessa, mikä on varsin huomaamatonta eikä todennäköisesti aiheuta rakenteille vahinkoa. Tutkijat eivät pidä ilmiötä vaarallisena, mutta toivoisivat asian selviävän, jotta mahdollinen vaaratekijä voitaisiin tunnistaa. Lähellä kulkee sekä pikarautatie että moottorite M5.

Ainoa arvaus kylän kohoamiselle tähän mennessä on valtava pohjavesivaranto, joka sijaitsisi hyvin syvällä kylän alla. Mikäli se on aikojen saatossa tyhjentynyt, mutta olisi nyt uudelleen täyttymässä, ilmiö voisi selittää maan kohoamisen ylös- ja ulospäin.