KESÄKUUN alussa pidetään Helsingissä harvinainen autoalan huipputapahtuma. Autoinsinöörijärjestöjen maailmanliitto FISITA (International Federation of Automotive Engineering Societies) järjestää kongressin, johon odotetaan osanottajia yli 30 maasta. Kyseinen tapahtuma järjestetään vain joka toinen vuosi ja nyt ensimmäistä kertaa liiton yli 50-vuotisen historian aikana Pohjoismaissa.

Osanottajat edustavat autoteollisuutta tuotekehityksen ja tekniikan näkökulmasta. Koolla on joukko ihmisiä, jotka käytännössä päättävät, mihin suuntaan autoilu ja koko maailman liikennejärjestelmä kehittyvät.

Kongressin pääteemoihin kuuluvat ympäristökysymykset. Autoteollisuus onkin monia muita aloja paremmin ottanut vastuuta ympäristöasioissa. Alan tulevaisuuden kannalta se on ollut myös välttämätöntä.

Kehitys kohti parempaa ja puhtaampaa autoilua on ollut huikea. Modernin tekniikan ansiosta uudet autot kuluttavat ja saastuttavat hämmästyttävän vähän ja niiden kierrätettävyys – vanhojen osien uusiokäyttö – on merkittävästi kohentunut. Se mitä tähän mennessä on saavutettu, ei kuitenkaan riitä. Liikennejärjestelmää ja autoja on jatkuvasti kehitettävä. Ympäristöhaittojen minimoimisen lisäksi on ennen muuta otettava huomioon käyttäjäystävällisyys ja turvallisuus.

Se mitä tähän mennessä on saavutettu, ei kuitenkaan riitä. Liikennejärjestelmää ja autoja on jatkuvasti kehitettävä. Ympäristöhaittojen minimoimisen lisäksi on ennen muuta otettava huomioon käyttäjäystävällisyys ja turvallisuus.

Paras lopputulos edellyttää laajaa tietojen ja kokemusten vaihtoa, jota nyt järjestettävä kongressi palvelee. Se että tapahtuma päätettiin järjestää Suomessa, on tunnustus alan suomalaiselle osaamiselle. Panoksemme maailman autoteollisuudessa on suurempi kuin yleisesti tiedetään.

(Pääkirjoitus TM 10/2002, s. 9)