Maailman viimeiset erämaiset maa- ja merialueet ovat häviämässä vauhdilla. Australialaisen Queenslandin yliopiston johtama tutkimusryhmä on kartoittanut äskettäin viimeiset koskemattomat meriekosysteemit.

Tutkimus täydentää vuonna 2016 tehtyä selvitystä jäljellä olevista koskemattomista maaekosysteemeistä.

”Sata vuotta sitten vain 15 prosenttia Maan pinta-alasta oli ihmisen käytössä viljelyyn ja karjan kasvattamiseen. Nykyisin yli 77 prosenttia maa-alasta – poislukien Etelämanner – ja 87 prosenttia valtameristä on muokattu ihmisen suoran toiminnan seurauksena”, sanoo professori James Watson Queenslandin yliopistosta.

Aiheesta on ilmestynyt artikkeli Nature-lehdessä. Siitä on tiedotettu EurekAlertin välityksellä.

Torres del Painen kansallispuisto Chilessä. Kuva: Gregoire Dubois

Vuosien 1993–2009 aikana erämaata on hävinnyt maapallolta 3,3 miljoonaa neliökilometriä, mikä on isompi alue kuin on Intian pinta-ala. Maata on raivattu asutukseen, maatalouteen, kaivosteollisuuteen ja muuhin ihmisen toimintaan.

Merillä lähes ainoastaan napa-alueet ovat koskemattomia teollisesta kalastuksesta, saastumisesta ja laivaliikenteestä.

Tutkijat patistavat toimia suojelutoimiin. Heidän mukaansa valtioiden kannattaisi perustaa kiireisesti suojelualueita niin, että teollisen toiminnan laajoja vaikutuksia maa- ja merialueisiin hidastettaisiin.