Hallitusten välinen ilmastopaneeli (IPCC) on tänään aloittanut viisipäiväisen kokouksen Incheonissa Etelä-Koreassa. Suljettujen ovien takana pitäisi päästä sanatarkkaan sopimukseen, miten maapallon lämpenemistä käytännössä aiotaan hillitä.

Kokouksessa 195 hallitusten edustajaa viimeistelee yhdessä tutkijoiden kanssa ymmärrettävään ja yhteisön hyväksymään muotoon tiivistelmää poliitikoille. Tilannekuva olisi esitettävä noin 15 sivussa. Kyse on YK:n ilmastopaneelilta tilaamasta Global Warming 1,5 °C -erikoisraportin ”poliitikkoversiosta”.

Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC on YK:n alainen tieteellinen yhteenliittymä. Sen tehtävänä on koota poliittisen päätöksenteon tueksi luotettavaa tietoa siitä, mitä ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista tällä hetkellä tiedetään.

Pariisin sopimuksessa hallitukset asettivat pitkän ajan tavoitteeksi, että maapallon keskilämpötilan nousu pidetään reilusti alle 2 °C:ssa teollistunutta aikaa edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna. Lisäksi siinä sovittiin, että lämpeneminen pyrittäisiin rajoittamaan 1,5 °C:een.

Nyt tekeillä olevan erikoisraportin tarkoituksena on vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä käytännössä tarkoittaa maailman ilmaston lämpenemiselle asetettu 1,5 °C:n raja? Millä toimilla hiilidioksipäästöjä ja muita kasvihuonepäästöjä voidaan vähentää? Mitä hiukkaset ja kasvihuonekaasut oikeastaan ovat? Miten ilmastonmuutokseen sopeutumista voidaan parantaa?

IPCC ei itse tee tutkimusta, vaan haravoi maailmasta kaiken mahdollisen tutkimustiedon. Raportit ovat työstämisvaiheessa avoimia koko maailman tiedeyhteisön kommenteille. Niitä on tullut kymmeniä tuhansia.

Raportti on tärkeä siitä syystä, että se tulee suuntaamaan päätöksentekoa, miten eri maat aikovat suunnata toimiaan ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kyse ei ole pelkästään julkisen säätelyn keinosta kuten verotuksesta vaan myös yritystoiminnasta ja sen sopeutumisesta.

BBC Newsin saamien ennakkotietojen mukaan raportin tulokset ennustavat, että maapallon keskilämpötilan 1,5 °C:een lämpeneminen tapahtuisi vuoden 2040 tienoilla.

Tähän mennessä maapallon keskilämpötila on noussut yhden asteen ennen noin 1850 alkaneesta teollistumisesta.

”Jos lämpeneminen halutaan pysäyttää ennen 1,5 asteen rajaa, se tarkoittaisi isoja muutoksia. Eräs asiantuntija sanoo BBC:lle, että lämpenemisen pysäyttäminen ennen 1,5 astetta merkitsisi niin isoja muutoksia, että ihmisten elämäntyyli ei voisi koskaan palata entiselleen. Ihmisten elämä muuttuu paljon tosin myös silloin, jos lämpenemistä ei saada pysäytettyä”, sanoo yksi raportin kirjoittajista, Heleen de Coninck.

Erikoisraporttin työstöversioihin tulleista muutoksista johtuen on epäilty, että fossiilisia polttoaineita tuottavat maat kuten Yhdysvallat, Saudi-Arabia ja Australia olisivat yrittäneet vaikuttaa raportin loppupäätelmiin.