Uuden yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan opioidien yliannostuksista johtuvat kuolemat ovat vähentyneet merkittävästi kannabiksen viihdekäytön laillistamisen myötä Coloradon osavaltiossa.

Tutkimus julkistettiin American Journal of Public Health -tiedejulkaisussa. Siitä uutisoi Washington Post -lehti.

Kannabiksen viihdekäytöstä tuli Coloradossa laillista tammikuussa 2014. 21-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt saavat ostaa kannabista myyntiluvan omaavista liikkeistä ja kasvattaa marihuanaa myös omaan käyttöön tai lahjaksi (lahja voi olla enintään 28 grammaa) yksityisessä, suljetussa tilassa. Kuka tahansa 21 vuotta täyttänyt paikallinen tai osavaltiossa vieraileva henkilö saa pitää hallussaan enintään 28 grammaa kannabista kerrallaan.

Tutkijat tarkastelivat osavaltion opioidipohjaisten reseptilääkkeiden yliannostuksiin liittyvien kuolemien kuukausitilastoja ajalta ennen kannabiksen laillistamista ja sen jälkeen. Opioidit ovat ensisijaisesti keskushermostoon vaikuttavia voimakkaita kipulääkkeitä. Tutkijat ottivat huomioon myös tarkasteluajan aikana muuttuneet lääkekannabista ja reseptilääkevalvontaa koskevat säädökset.

Kävi ilmi, että kuolemat olivat vähentyneet 6,5 prosentilla kahden vuoden sisällä kannabiksen viihdekäytön laillistamisesta. Tutkijat korostavat, että tulokset ovat vasta alustavia, kun otetaan huomioon se, että tutkimusdataa on vain kahden vuoden ajalta.

Useat aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lääkekannabiksen laillistamisen ja opioidikuolemien vähentymisen välillä on selvä yhteys.

Uudet tutkimustulokset viittaavat siihen suuntaan, että sama ilmiö toistuu myös viihdekäytön laillistamisen kohdalla.

Kannabiksella on usein yhtä tehokkaita kivunlievitysominaisuuksia lukuisten sairauksien kohdalla kuin opiaateilla, jotka on määrätty samojen sairauksien aiheuttaman kroonisen kivun hoitoon.