Miljoonia vuosia sitten voimakkaat tulivuorenpurkaukset puskivat Maan ilmakehän täyteen hiilidioksidia. Sen seurauksena valtameriin syntyi happikato, joka aiheutti meriorganismien massakuoleman.

Kansainvälinen tutkijaryhmä on päätynyt tähän tulokseen. Tutkimusartikkeli on julkaistu tiedelehdessä Proceedings of the National Academy of Sciences. Siitä uutisoi Phys.org-verkkosivusto.

Tutkijoiden tavoitteena oli ymmärtää paremmin valtamerissä parhaillaan tapahtuvaa happipitoisuuden laskua. Tämän vuoksi he halusivat ymmärtää paremmin, mitä tapahtui varhaisjurakaudella. Noin 183 miljoonaa vuotta sitten niin kutsutussa Toarcis-vaiheessa tapahtui valtamerissä merkittävä happikato.

Happikato on liitetty huomattaviin häiriöihin, joita Maan eliöstölle ja erityisesti meriorganismeille tapahtui. Tästä on saatu tietoa hiilen isotooppien avulla.

Tähän mennessä lämpenemistä ja happamoitumista on pidetty merkittävimpinä tekijöinä valtamerien eliöstön muutoksessa. Viime aikoina happipitoisuuden muutokset on kuitenkin havaittu yhtä tärkeäksi tekijäksi.

Tutkijat analysoivat tallium-isotooppien yhdistelmiä muinaisista kivistä, jotka olivat peräisin nykyisen Yhdysvaltojen ja Euroopan alueilta.

Tutkijat havaitsivat, että valtamerien happipitoisuus alkoi köyhtyä paljon aikaisemmin kuin varsinainen Toarcis-vaiheessa tapahtunut happikato.

Tutkijat itse pitävät tätä tutkimusta ensimmäisenä ratkaisevana osoituksena siitä, että jo useita satojatuhansia vuosia aiemmin tapahtuneet tulivuoren purkaukset sysäsivät liikkeelle tapahtumaketjun. Sen seurauksena lopulta valtamerten happitoisuus laski ja merieliöstö koki massatuhon.

Tutkijoiden mukaan viimeisten 50 vuoden aikana merkittävä määrä happea on kadonnut valtameristä. Vaikka aika-asteikko on hyvin erilainen, tulivuoritoiminta menneisyydessä ja nykyinen hiilidioksidipitoisuuksien nousu merissä voivat aikaansaada samanlaisia tapahtumaketjuja.