Tutkimusprofessuurilla Suomi halutaan nostaa älyliikenteen etujoukkoihin. Viran haltijaksi on nimitetty Helsingin yliopiston dosentti ja Metropolian yliopettaja KT Arto O. Salonen. Salonen on tutkinut kuluttajakäyttäytymistä ja kestävään yhteiskuntaan siirtymistä monipuolisesti ja tieteidenvälisesti.

– Akateeminen tutkimus saatetaan vuorovaikutukseen yhteiskunnallisen muutostarpeen kanssa. Tieteiden välisessä lähestymisessä yhdistyvät teknologia, ihmisen käyttäytyminen, yhteiskunnallinen muutos ja palvelumarkkinoiden mahdollisuudet. Teknologian tuomia uusia mahdollisuuksia lähestytään käyttäjäkokemus edellä, muotoiluajattelua soveltamalla, kuvailee Salonen tutkimustyön luonnetta.

Liikenne muuttuu

salonen

Älyliikenne-hankkeen vetäjäksi nimitetty Arto O. Salonen.

Suomalaisten liikkumistarve on mahdollista ratkaista huomattavasti vähäisemmällä kulkuneuvomäärällä, jos liikkumista tehdään sujuvammaksi ja liikennettä joukkoistetaan. Myös uudet teknologiat, kuten autonominen autoilu tarjoavat ratkaisuja ketterämmille liikkumisvaihtoehdoille.

Tutkimushankkeessa haetaankin vastausta myös siihen, mikä on ihmisten valmius muuttaa liikennetottumuksiaan. Onko kansa valmis esimerkiksi luopumaan autojensa omistuksesta?

Tutkimusprofessuurilla Suomi tähtää uusien liikkumisratkaisujen avaintoimijaksi.

– Liikenne on muuttumassa kokonaisvaltaiseksi palveluksi. Päätöksenteon apuna tarvitaan yhä enemmän uusia liikennepalveluita ja esimerkiksi liikkumiskäyttäytymistä koskevaa tutkimusta, sanoo yksikön johtaja Laura Eiro liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Tutkimushankkeen toteuttavat yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi, liikennevirasto ja Metropolia. Kyseessä on Suomessa ensimmäinen kerta, kun tutkimusprofessuuri on perustettu ammattikorkeakouluun.