Stephen Hawking, Neil deGrasse Tyson, Alan Turing. Korkean älykkyyden on huomattu olevan yhteydessä ateismiin jo antiikin ajoista alkaen. Ulster Institute for Social researchin tutkija Edward Dutton ja Rotterdamin yliopiston psykologian tohtori Dimitri Van der Linden päättivät selvittää, mistä yhteys johtuu.

Kaksikko käytti meta-analyysimenetelmää analysoidakseen 63 tieteellistä tutkimusta, joissa älykkyyden ja uskonnollisuuden välillä on löydetty negatiivinen korrelaatio.

Kaksikon esittelemä Intelligence-Mismatch Association -malli perustuu evoluutiopsykologi Satoshi Kanazawan vuonna 2004 keksimään Savanna-IQ -hypoteesiin. Kanazawan hypoteesin mukaan ihmisten käyttäytyminen on aina jollain tapaa ankkuroitu esi-isiemme elinympäristön muovaamiin tapoihin.

Sokeripitoisia ja rasvaisia ruokia nauttineet esi-isämme olivat muuta väestöä terveempiä ja pitkäikäisempiä. Modernit ihmiset kuitenkin syövät niitä edelleen, vaikka sokeria ja rasvaa pidetään nykyään epäterveellisinä.

Dutterin ja Van der Lindenin mukaan myös uskontoa voidaan pitää esi-isiltämme perittynä vaistona. Älykkyys sen sijaan mahdollistaa ihmiselle kyvyn taistella luonnollista vaistoaan vastaan.

”Jos uskonto on ihmiskunnan evoluution aikana kehittynyt ilmiö, sitä voidaan pitää vaistona. Älykkyys, eli ihmisen kyky ratkaista ongelmia rationaalisella ajattelulla, puolestaan on kyky nousta vaistojen yläpuolelle. Älykkäät ihmiset ovat uteliaita ja avoimia ei-vaistomaisille mahdollisuuksille”, Dutton selittää Springerin tiedotteessa.

Tutkijoiden mukaan älykkyys tulee esiin erityisesti stressitilassa, jossa ihminen tavallisesti tukeutuisi vaistonvaraiseen toimintaan.

”Älykkyys antaa meille mahdollisuuden pysähtyä miettimään, miten selviämme tilanteesta ja minkälaisia seurauksia oma toimintamme aiheuttaa.”

Tutkimus julkaistiin Evolutionary Psychology Journal -tiedejulkaisussa.

Päivitys 19.5. Korjattu virheellinen kohta, jonka mukaan älykkyyden ja ateismin välillä on havaittu negatiivinen korrelaatio muotoon, että älykkyyden ja uskonnollisuuden välillä on havaittu negatiivinen korrelaatio.