Olet varmasti hämmentyneenä ihmetellyt, miksi juuri paketista otettu 8 gigatavun tai 16 gigatavun muistitikku ei tietokoneeseen liitettynä näytäkään vapaaksi tallennustilaksi tuota 8 tai 16 gigatavua.

Esimerkiksi 16 Gt:n (tai englanniksi 16 GB:n) tikussa vapaata tilaa on alle 15 gigatavua, joskus jopa vain 14,4 gigatavua. Ilmiö on tuttu myös kiintolevyistä ja myös muista tallennuslaitteista, mutta muistitikkujen ja -korttien kohdalla se on poikkeuksellisen ärsyttävää.

Mistä siis on kyse? Huijaako muistitikun valmistaja kuluttajaa myymällä ilmoitettua pienempiä tallennusvälineitä?

”Gigatavu” ei tarkoita samaa asiaa tietokoneinsinöörille ja mainosmiehelle.

Ei varsinaisesti. Muistikapasiteetin yllättävään pienemiseen on useita eri syitä.

Yksi syy on se, että eri käyttöjärjestelmät näyttävät tiedot eri tavalla. Windows saattaa käsitellä ja näyttää vapaata levytilaa eri tavalla kuin Linux, ja Mac-koneet eri tavalla kuin Unix-järjestelmä.

Toinen syy on muistitikulle tallennettujen järjestelmätiedostojen vaatima tila. Tikulla saattaa jo lähtökohtaisesti olla valmistajan tiedostoja, jotka saattaa saada näkyviin käyttöjärjestelmän valinnalla ”näytä piilotetut tiedostot ja kansiot” – tai sitten niitä ei saa.

Tikun muistitilaa saattaa olla järjestelty paremman suorituskyvyn takia niin, ettei kaikki tila ole käyttäjän käytettävissä. Tilaa kuluu siis esimerkiksi muistitikun sisäiseen välimuistiin ja salaukseen.

Kolmas ja selvästi suurin syy on kuitenkin binäärisen muistijärjestelmän kerrannaisvirheet. Toisin sanoen ”gigatavu” ei tarkoita samaa asiaa tietokoneinsinöörille ja mainosmiehelle.

Ongelman lähtökohta on tämä: yksi kilometri on 1 000 metriä, mutta tietokoneissa yksi kilotavu on 1 024 tavua. Tietokoneet nimittäin toimivat kaksikantaluvuilla eli 1:n ja 0:n binäärijärjestelmällä, joten ”tasaluvut” ovat kahden potensseja: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 024.

Tällä laskentatavalla yksi gigatavu ei ole miljardi tavua (1 000 000 000) vaan 1 073 741 824 eli 230 tavua.

Tallennustilan valmistaja taas käyttää perinteistä kymmenkantalaskentaa, jossa 1 Gt todella on 1 000 000 000 tavua. Sen seurauksena 16 gigatavun muistitikku on oikeasti 14,9 gigatavun muistitikku. Ja kun siitä poistetaan vielä edellä mainittu järjestelmätietojen viemä tila, ollaan noin 14,5 gigatavussa.

Neljän gigatavun muistitikku.

Kenen syy tämä sitten on? Mainosmiesten tietenkin, eikö? No itse asiassa ei. Jo vuonna 1998 otettiin virallisesti käyttöön uusi IEC-standardin mukainen tapa ilmaista tavun monikerrat.

Nykyään 1 Gt on ihan virallisestikin tasan miljardi tavua, ja binäärijärjestelmän mukainen 1 073 741 824 tavua on nimeltään gibitavu (lyhenne GiB).

Samalla tavalla 1 024 tavua eli vanha kilotavu on nyt virallisesti kibitavu (kiB) ja vanha kaksikantainen megatavu on virallisesti mebitavu (MiB).

Uudet ilmaukset eivät tosin ole laajalti yleistyneet, eivät edes Windows-käyttöjärjestelmän levytilojen kokomerkinnöissä, vaikka numerot ovatkin oikeasti mebitavuja ja gibitavuja.

Siitä ei silti kannata syyttää mainosmiestä, joka toki auliisti edelleen käyttää ilmausta ”16 GB”, koska se näyttää muistitikun paketissa komeammalta ja tutummalta – ja on teknisesti nykyään täysin oikein.

 

Artikkeli on julkaistu 13.11.2017 klo 10.09 ja sitä on tarkennettu klo 11.54: Englanninkielisiin ilmauksiin muutettu pieni-b muotoon iso-B (tavu).