Liikenne- ja viestintäministeriön torstaina julkistama raportti uudesta väyläyhtiöstä sisältää kiintoisan esityksen siitä, miten estetään vapaamatkustajien ongelmaa: laitetaan Posti asialle!

Mennään pari askelta taaksepäin: Raportti toteaa, että koska yhtiön tehtävänä on huolehtia Suomen maantieverkosta, sen olisi myös huolehdittava maksujen valvonnasta.

Maksujen valvonta ei olisi viranomaistehtävä. Koska liikenneverkkoyhtiö ei ole viranomainen, on raportin mukaan huolehdittava siitä, että yhtiöllä on riittävät toimivaltuudet asettaa valvontamaksu sellaisissa tapauksissa, joissa ajoneuvo ei ole suorittanut tiemaksua.

Raportti toteaa, että jos liikenneverkkoyhtiö käyttäisi maksujen valvonnassa liikutettavia laitteita, yhtiölle voidaan mahdollistaa alihankintasopimuksen tekeminen sellaisten toimijoiden kanssa, jotka muun toiminnan yhteydessä ajavat merkittäviä määriä.

”Tällaisia toimijoita voisi olla esimerkiksi Posti Oy, eri viranomaiset ja erilaiset kuljetusyritykset, joiden ajoneuvoihin liikutettavat ajoneuvolaitteet voitaisiin asentaa. Tällöin yhtiön ei olisi välttämätöntä itse hankkia työvoimaa valvontatehtävien hoitamiseen tieverkolla. Lailla velvoitettaisiin siihen, että mahdollista alihankintaa koskisivat samat yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet kuin mitkä koskevat myös liikenneverkkoyhtiön toimintaa.”

Koska Posti joka tapauksessa etsii uusia liiketoiminta-alueita, tässä voisi avautua sellainen!

Raportti korostaa, että maksujen valvonta on tärkeää, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki tienkäyttäjät huolehtivat maksun maksamisesta ja jotta ei tule vapaamatkustaja-ongelmaa, jolloin suuri enemmistö kustantaisi käytännössä myös tienkäytöstä maksamattoman vähemmistön tienkäytön.

Valvontamaksun tarkoituksena on vähentää väärinkäytöksiä samaan tapaan kuin joukkoliikenteen tarkastusmaksu vähentää sellaisten henkilöiden määrää joukkoliikenteessä, jotka eivät ole maksaneet joukkoliikennemaksua.