Liikennevirasto kertoi keskiviikkona käynnistäneensä pilottiohjelman, jossa testataan valtakunnallisen bussi- ja junaliikenteen reaaliaikatiedon vastaanottoa ja jakelua.

Pilotin päättyessä toukokuussa tiedetään muun muassa, millaisia reaaliaikajärjestelmiä kaupunkien tulisi ottaa käyttöönsä, tiedotteessa kerrotaan.

Pilotin tavoitteena on selvittää, mitkä ovat reaaliaikatiedolle asetettavat vaatimukset, miten tätä tietoa voidaan tuottaa ja miten se voidaan linkittää staattiseen aikataulutietoon. Tarkoitus on selvittää myös, mitä vaatimuksia reaaliaikatietoa tuottaville järjestelmille tulee asettaa ja millaisia reaaliaikadatan tarkistustyökaluja tarvitaan.

Pilottikaupungeiksi ovat ilmoittautuneet Jyväskylä, Lahti, Oulu, Lappeenranta ja Joensuu. Näiden kaupunkien vastuulla on reaaliaikatiedon tuottaminen joko itse tai sopimusohjauksen kautta.

Markkinoilla olevat yritykset hyötyvät pilotin lopputuloksista siten, että kertyneen tiedon pohjalta ne pystyvät kehittämään ja tarjoamaan yhteensopivia ratkaisuja asiakkailleen.

Pilotin myötä saadaan myös tietoa siitä, millä keinoin voidaan toteuttaa ja julkaista valtakunnallista joukkoliikenteen reaaliaikaista informaatiota ja häiriötietoa.

Pilotti toteutetaan yhteistyössä Digitransit-hankkeen kanssa eli samanaikaisesti HSL:n reittiopas.fi sekä Liikenneviraston Matka.fi -uudistusten kanssa.