Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan WhatsAppin päätös kieltää palvelunsa käyttö alle 16-vuotiailta on todellisuudesta vierasta.

”En pidä Whatsappin ikärajan nostamista 16 vuoteen mitenkään perusteltuna. Kauas arkitodellisuudesta mennään. Se on minusta harmillista.”

”Jos sovelluksen käyttö kielletään nuoremmilta, lapsille ei kasva ymmärrystä sosiaalisessa mediassa toimimisesta. Lieveilmiöt esimerkiksi kiusaamisryhmistä eivät ikärajaa nostamalla katoa, vaan todennäköisesti pahenevat.”

WhatsAppin tämän hetkinen ikäraja on 13 vuotta. Käytännössä sovellus on tällä hetkellä myös huomattavasti nuorempien kuten 7-vuotiaiden käytössä. Sitä käytetään esimerkiksi koululuokkien ja harrastusryhmien keskinäisessä viestinnässä.

Käyttöehtojen muutos liittyy todennäköisesti EU:ssa 25.toukokuuta voimaan tulevaan tietosuoja-asetukseen (GDPR, General Data Protection Regulation). Sen tarkoituksena on vahvistaa tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä.

Asetus määrittää, että yrityksellä on oltava selkeästi tiedossa, mitä henkilötietoja sillä on hallussa. Lisäksi tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. Asetus edellyttää myös, että yritys julkisesti selostaa henkilötietojen käyttöä.

”Mitä korkeammaksi ikäraja asetetaan, sitä myöhäisemmäksi siirtyy lapsen mahdollisuus oppia näistä välineistä myös toisen ihmisen kunnioittamista.”

Asetuksen tarkoitus on lisäksi erityisesti suojata alaikäisiä markkinoinnilta ja henkilötietojen perusteella tehtävältä profiloinnilta.

Kurttila on mukana Suomen lainsäädönnön valmistelutyössä, jossa asetuksella säädetään ikärajaa niin, että yli 13-vuotias voi antaa ilman vanhempien suostumusta henkilötietojaan sosiaalisen median palveluun. EU:ssa vastaava ikäraja on 16 vuotta.

WhatsAppin ikärajan nostaminen vie lapsiasiavaltuutettu Kurttilan mukaan väärän tyytyväisyyden valtaan. Se voi luoda harhan, ettei sosiaaliseen mediaan liittyviä kielteisiä ilmiöitä olisi olemassakaan.

”Perusopetusikäisten lasten kanssa toimimisesta WhatsAppissa on myönteisiä kokemuksia. Jos opettaja on ryhmässä mukana, hänelle tulee mahdollisuus havaita myös huonoja tilanteita.”

”Mitä korkeammaksi ikäraja asetetaan, sitä myöhäisemmäksi siirtyy lapsen mahdollisuus oppia näistä välineistä myös toisen ihmisen kunnioittamista. Yhteinen ymmärrys ryhmissä ei pääse lujittumaan. Tätä voi havainnoida myös aikuisten nykyisestä some-käyttäytymisestä.”

Kaikki vanhemmat eivät ole halunneet lastensa käyttävän WhatsAppia alle 13-vuotiaana. Syynä on voinut olla esimerkiksi sovelluksen ikärajan noudattaminen tai muut vanhempien näkemykset.

Jotkut opettajat viestivät läksyistä ja muista kouluun liittyvistä asioista WhatsAppin kautta. Sen ulkopuolella olevat oppilaat saavat tiedot yhteisistä asioista kavereidensa välityksellä.

”Onhan meillä Wilma- ja Helmi-välineet koulujen viestinnässä, mutta sosiaalisen median välineiden erona on se, että lapset ja nuoret itse luovat nämä ryhmät. Vanhemman on oltava herkällä siinä, mikä on lapsen edun mukaista, jos muut lapset käyttävät yhteiseen viestintään valittua sovellusta”, Kurttila sanoo.

”Kaikkien sovellusten suhteen ei ole realistista, että niiden käyttöön vaadittaisiin alle 13-vuotiaalta vanhempien suostumus. Vanhempien on ajateltava myös sitä, millaiseen jännitteeseen lapsi tällaisessa tilanteessa asettuu. On käsitettävä sovelluksen käyttötarkoitus.”

Kurttilan mukaan Suomen lainsäädännön valmistelussa on ajateltu, että lapsen omaa arviota arvostetaan jo alemmassa iässä. Sitä ei siis kysytä vasta 16-vuotiaalta.

Ikärajan muutos vaikuttaa WhatsAppin puolelta valmistaumisena tietosuoja-asetuksen voimaantuloon. Käytännössä vaikuttaa siltä, että ikärajoilla ei tähänkään saakka ole ollut suurta merkitystä.

”Ikärajat menettävät täysin merkityksensä, ellei niitä ole viisaasti asetettu. Sovellus sinänsä ei ole vaarallinen, vaan se miten niitä arjessa käytetään. Kyky ja tavat kommunikoida eivät kehity, jos välinettä rajataan.”

Koska käyttäjä ilmoittaa itse ikänsä, käyttöehdot hyväksyessään, ikärajaa ei käytännössä voi mitenkään valvoa.

Lähiviikkoina Facebookin omistama WhatsApp tulee todennäköisesti pyytämään iän vahvistusta uudestaan, kun palvelu lähettää uudet käyttöehdot.