VILLAKOIRAT KURIIN


Matti Vuorimaa, kuva

Pölynimurit eivät enää elämöi teholuvuilla, ja melukin on vaimeampi kuin takavuosina. Keskiluokan imureissa HEPA-suodin on jo vakiovarusteena, joten poistoilma on puhdasta. Erot syntyvätkin lähinnä käyttöominaisuuksissa ja suulakkeiden toiminnassa.


  • Electrolux Ultra Silencer ZUS 3383
  • Hoover TS 2061
  • Miele S 388
  • Philips FC 9074
  • Siemens VS 07G1266
  • Volta Maximus U 7520

Vertailuun valittujen kuuden myydyimmän tuotemerkin 150-200 euroa maksavilta pölynimureilta edellytettiin, että niissä on pölypussi sekä HEPA- tai vastaava suodatin ja että ne ovat markkinoilla keväällä 2008. Testi tehtiin yhdessä Työtehoseuran (TTS) ja Kotilieden kanssa.

TTS:n aiemmissa selvityksissä on ilmennyt, että imurin rikkoutumisen aiheuttaneet käyttövirheet liittyvät usein tukkeutuneisiin suodattimiin, liitosjohdon murtumiseen, veden imuroimiseen, väärien pölypussien käyttöön tai pussin virheelliseen paikoilleen asettamiseen sekä yleensä laitteen huolimattomaan käsittelyyn. Tästä syystä käyttöohjeilta vaaditaan selkeyttä ja seikkaperäisyyttä.

Tärkein pölynimurin varuste on lattia-/mattosuutin. Hooverin vakiovarustukseen kuului myös leveä parkettisuutin. Kaikissa lattia-/mattosuuttimissa on nivellys, ja ne taipuivat hyvin imurointikohteen mukaan.

Hyvät pikkusuuttimet on muotoiltu niin, että niillä pääsee vaikeisiinkin paikkoihin. Mielessä ja Siemensissä on kolme eri suutinta. Electroluxissa ja Voltassa on rakosuutin ja yhdistetty pöly-/tekstiilisuutin. Hooverissa kaikki kolme suutintoimintoa ovat samassa suuttimessa. Voltassa ja Hooverissa on erittäin hyvin toimiva tekstiiliturbosuutin, jonka harjasosa pyörii imurin imuteholla.

Kaikissa imureissa on portaittaisesti säädettävä jatkoputki, jota on helppo säätää. Paras putken säätömekanismi löytyy Mielestä, jossa putkien ja suuttimien irrottaminen käy kevyesti napista painamalla. Myös imuletkun irrottaminen imurin rungosta on helppoa. Voltassa, Electroluxissa ja Hooverissa imuletkun irrottaminen rungosta vaatii sormivoimia ja tekniikkaa.

Moottorin ottotehoa pystyy säätämään kaikissa imureissa niiden rungossa olevasta tehonvalitsimesta. Mieleä lukuun ottamatta tehonvalitsimia on erittäin helppoa käyttää. Electroluxissa ja Siemensissä tehonvalinta onnistuu hyvin myös jalalla. Kohdistusmerkinnät näkyvät hieman heikosti Electroluxissa ja Hooverissa.Lisäksi imutehoa voi hienosäätää Electroluxissa, Mielessä ja Voltassa, joiden kädensijassa on manuaalinen ilmamäärän säädin.

Pölypussien vaihtaminen on kaikissa imureissa helppoa. Myöskään moottorin- ja poistoilmansuodattimien vaihtamisessa ei ilmennyt ongelmia. Electroluxissa ja Siemensissä pölysäiliön kansi on hieman tiukka, joten avaaminen vaatii harjoittelua.

Liitosjohdon pituus vaikuttaa imurin käyttöulottuvuuteen. Varsinkin suuressa asunnossa pitkästä liitosjohdosta on iloa, kun pistoketta ei tarvitse vaihtaa jatkuvasti pistorasiasta toiseen. Pisimmät liitosjohdot löytyvät Voltasta (9 m) ja Electroluxista (8,8 m), lyhyin johto on Mielessä (5,4 m).

Imureiden suorituskykyä selvitettiin imuroimalla kovaa mäntylaminaattilattiaa ja Wilton-tyyppistä villamattoa. Koemenetelmä perustuu standardiin IEC 60312. Imurointikokeissa käytettiin kuudesta eri raekoosta koostuvaa hiekkaseosta (raekoko 2,0 mm – alle 0,062 mm (pöly)). Kaikkien imureiden pölynimukyky paljaalta, kovalta lattiapinnalta on hyvä tai erittäin hyvä. Seinänvierustan imuroinnissa on laitteiden välillä pieniä eroja, kuten myös imuroinnin jälkeen mitatun jäännöspölyn määrässä.

Pölynimurit ovat yleensä hiljaisimmillaankin noin 70 desibelin luokkaa, mikä tarkoittaa, että ne ovat varsin äänekkäitä. Kuulon kannalta riskiraja on 85 desibeliä.

Pölynimurit olivat suorituskyvyltään melko tasaväkisiä. Parhaan suorituskykyarvosanan saivat Philips ja Volta. Käytettävyydeltään parhaaksi arvosteltiin Miele.

Omaa imuria valittaessa ratkaisevinta ovat kuitenkin tietyt ominaisuudet, jotka käyttäjän kannalta ovat ensisijaiset. Joku tarvitsee ketterästi portaissa kulkevaa imuria. Avaran huoneiston omistajalle taas suuri työskentelyulottuvuus voi olla mukavaa.