FlowLight on ABB-teollisuuskonsernissa päivätyönsä tekevän ohjelmistoinsinööri David Shepardin idea. Yhdessä Zürichin yliopiston tutkijoiden kanssa he kehittivät ideasta toimivan konseptin, jota on nyt testattu kahdessatoissa eri maassa.

FlowLight-valolla on neljä erilaista asetusta. Vihreä valo kertoo henkilön olevan käytettävissä, punaisen kieliessä kiireistä. Välkkyvä punainen valo kertoo, että työntekijää ei saa häiritä. Keltainen valo syttyy, kun ohjelmisto ei havaitse älyllistä toimintaa – siis silloin kun työntekijä ei ole paikalla.

Laite on yhdistetty työpisteen tietokoneeseen ja valon väri muuttuu sen mukaan, kuinka paljon ohjelmisto havaitsee hiiren liikkeitä tai näppäimistön painalluksia. FlowLight voidaan synkronoida myös kalentereiden kanssa, jolloin valo muuttuu punaiseksi esimerkiksi kalenteriin merkityn palaverin ajaksi.

Työntekijän työskentelyrytmin opittuaan valo muuttuu automaattisesti sen mukaan, kuinka aktiivinen työntekijä tyypillisesti on eri aikoina työpäivän mittaan.

FlowLight on yhteensopiva Windows-käyttöjärjestelmien ja monien toimistoissa yleisesti käytettyjen ohjelmistojen (Office 365, Skype for Business) kanssa.

Sovelluksen toimintaa on kokeiltu pilottitestissä, johon osallistui kaikkiaan 449 työntekijää viidestätoista toimistosta ympäri maailman. Pilottivaihe osoittautui menestykseksi, sillä keskeytysten määrä laski keskimäärin 46 prosenttia laitetta käyttäneiden keskuudessa. Raportin voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Kahdestakymmenestäkolmesta haastatellusta käyttäjästä 19 kertoi jatkavansa FlowLightin käyttöä kokeen loputtua.

”Joskus ihmiset pitävät itsestäänselvyytenä, että ihmisiä voi keskeyttää milloin tahansa. Konsepti on mielestäni hyvä, koska se muistuttaa ihmisiä siitä, että on hyviä ja huonoja hetkiä keskeyttää jonkun työnteko”, yksi osallistujista kertoi haastattelussa.

Basex Researchin tekemän tutkimuksen mukaan tietotyön aloilla menetetään Yhdysvalloissa vuosittain 588 miljardia dollaria keskeytysten vuoksi. Tähän lukuun tosin sisältyy myös muiden häiriötekijöiden, kuten sosiaalisen median aiheuttamat menetykset.