Avaruusjärjestö Nasa on havainnut Grönlannin yläpuolella jäätiköstä nousseen suuren tomupilven. Syyskuun lopussa tehdyt havainnot tallentuivat NASAn Terra-satelliitissa olevalla Moderate Resolution Imaging -spektroradiometrilla (MODIS) ja ESA:n Sentinel-2 -satelliittiparissa olevalla tunnistimella.

Välillä tuulet Grönlannissa ovat niin voimakkaita, että ne nostavat jäätikkötomua ilmaan. Pöly koostuu enimmäkseen jäätiköiden murskaamasta ja jauhamasta siltistä, joka on hienorakeista maalajia.

Pöly nousee kuivuneista järvistä, jokilaaksoista ja tasangoilta, jotka sijaitsevat rannikon tuntumassa. Tämänkertainen tupsahdus oli kotoisin itärannikolta. Ittoqqortoomiitin kylä, joka sijaitsee 73. pohjoisella leveyspiirillä, on pölypaikasta 130 kilometriä luoteeseen.

”Tämä on toistaiseksi suurin satelliittien havaitsema ja raportoitu tapahtuma, jonka tiedän”, sanoo ilmakehätutkija Santiago Gassó NASA:lta.

Jäätiköltä nousevia pölypilviä tunnetaan huonosti. Vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana tutkijat ovat pyrkineet selvittämään niitä systemaattisesti. Sitä ennen korkeilla leveysasteilla havaituista pölypilvistä on lähinnä ajoittaisia havaintoja.

”Olemme havainneet muutamia pieniä tapahtumia tätä ennen tätä, mutta ne ovat satelliiteille hankalia havaita pilvipeitteen takia. Kun tällaista tapahtuu, kenttäraporteista Islannista ja Länsi-Grönlannista tiedetään, että ne harvoin kestävät paria päivää pidempään”, sanoo Joanna Bullard Loughboroughin yliopistosta Englannista.

Koska jäätiköiltä nousevia pölypilviä tunnetaan huonosti, ne eivät yleensä ole sisälly ilmakehä- ja ilmastomalleihin. NASAn tutkija Gassó toivoo, että ne jatkossa sisällytettäisiin, koska ne voivat vaikuttaa ilmanlaatuun, lumen heijastavuuteen ja jopa merien biologiaan.

Kuvasarja näyttää, kuinka Grönlannin itärannikon tulvatasangolta nousee pölyä. Kuiva tulvatasanko näyttäytyy harmaana (vasemmalla kaksi kuvaa). Luoteistuulet syyskuun 29. päivänä olivat niin voimakkaita, että ne nostivat jäätikköpölyn ilmaan.