Uuden tutkimuksen mukaan korkeakouluikäiset nuoret heteromiehet mieltävät läheiset ystävyyssuhteet miespuolisten kavereiden kanssa tunnetasolla tyydyttävämmiksi kuin naissuhteet.

Brittiläisen Winchesterin yliopiston tutkimus julkistettiin Men and Masculinities -tiedejulkaisussa, ja siitä uutisoi EurekAlert-sivusto.

Tutkijat haastattelivat 30 korkeakouluikäistä heteromiestä. Haastateltavat kokivat, että heidän oli helpompi ilmaista tunteitaan läheisissä ystävyyssuhteissa miesten kanssa kuin romanttisessa suhteessa naisen kanssa. Myös riitojen ratkaiseminen oli ”bromance”-suhteissa miehistä helpompaa.

Miehet kertoivat myös, että he tunsivat olevansa vähäisemmän arvostelun kohteena miespuolisten kavereiden seurassa kuin tyttöystävän seurassa.

Tutkijat uskovat, että tulokset kielivät edistyksellisistä muutoksista heteromiesten välisissä ystävyyssuhteissa.

Tutkijaryhmä huomauttaa myös, että nämä muutokset ja etenkin ”bromance”-suhteiden yleistyminen voivat vaikuttaa negatiivisesti heterosuhteisiin.

Esimerkkinä vaikutuksista tutkijat pitävät haasteita perinteisten asuinjärjestelyiden kohdalla naisten ja miesten välisissä avoliitoissa.