”Nuorten kannabiskokeilut ovat lisääntyneet, mutta vain harva siirtyy vakituiseksi käyttäjäksi. Ne, joilla siihen on tavallista isompi riski, pitäisi tunnistaa terveydenhuollossa nykyistä herkemmin”, korosti psykiatrian ja päihdelääketieteen työelämäprofessori Solja Niemelä Oulun yliopistosta.

”Ei aikuisen kannata suhteettomasti säikähtää yksittäistä kokeilukertaa. Säännöllisyyteen viittaava käyttö vaatii kuitenkin asiaan tarttumista. Keskusteluissa pitää etsiä käytön syitä ja taustoja – moraalisaarnoilla ei päästä mihinkään.”

Niemelä mainitsi, että monet tekijät vaikuttavat siihen, miten haitallista kokeilu tai käyttö on. Nuorella voi olla esimerkiksi sosiaalisia tai oppimisvaikeuksia, joita kannabis sitten pahentaa. Kannabis voi aiheuttaa vähitellen passiivisuutta, jolloin koulu ja harrastukset voivat jäädä ja kaverit vaihtua.

”Ympäristö vaikuttaa: jos perheessä on päihteiden käyttöä, nuorikin altistuu sille. Päihderiippuvuuteen liittyy myös vahvasti perinnöllisiä tekijöitä. Hankalin tilanne on, jos perhetausta, muu ympäristö ja suvun geenit vahvistavat samanaikaisesti riippuvuuden ja syrjäytymisen riskiä.”

Vanhempien esimerkki on tärkeä

”Vanhempien kielteinen suhtautuminen päihteisiin pienentää nuoren riippuvuusriskiä, vaikka usein ajatellaan, että nuoret eivät yhtään kuuntele vanhempia”, hän mainitsi.

Laillistamisen puoltajat pitävät kannabista melko haitattomana. Niemelä korosti, että sitä se ei kaikille ole. Ennalta on mahdoton arvata, minkäasteisia ongelmia kannabis kenellekin aiheuttaa, mikäli aiheuttaa. Samahan koskee alkoholia.

”Kannabis ei tee kaikista kokeilijoista ongelmanuoria. On kuitenkin tosiasia, että säännöllisesti käytettynä kannabis lisää muun muassa psyykkisen sairastumisen riskiä osalla käyttäjistä”, hän muistutti.

Niemelä mainitsi, että kannabiksen käyttö ei ole vähenemässä – ei tosin dramaattisesti lisääntymässäkään.

”Tämän kanssa nyt eletään, ja se olisi terveydenhuollossakin hyvä ottaa huomioon. Myös kannabiksen laillistamista koskeva keskustelu ja paine heijastuu maailmalta meille. Uskon, että lähivuosina Suomessa käydään isompi keskustelu laillistamisen puolesta ja vastaan.”

Lääkäri 2017 on Suomen suurin vuotuinen alan koulutustapahtuma. Se on aiemmin kulkenut nimellä Lääkäripäivät.