Neandertalinihmisten perintönä nykyihmisellä on viruspuolustusta, jota meillä ei Afrikan-tuliaisina olisi ollut, kertoo uusi tutkimus.

Kun nykyihminen noin 70 000 vuotta sitten alkoi muuttaa Euraasiaan, esi-isiemme geenit olivat sopeutuneet elämään Afrikassa.

Neandertalilaiset puolestaan olivat omien esi-isiensä ansiosta sopeutuneet elämään Euraasian alueella jo satojatuhansia vuosia. Heihin oli kehittynyt esimerkiksi vastustuskykyä viruksille ja muille taudinaiheuttajille.

Risteytyminen neandertalinihmisten kanssa siirsi tätä hyödyllistä perimää nykyihmiseen. Tapahtui niin kutsuttua positiivista luonnonvalintaa, kun selviytyjiä olivat ne, joilla oli eloonjäämisen kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia.

Vastaavaa geenisopeutumien vaihdantaa tapahtui toki neandertalilaistenkin suuntaan, mutta sillä ei ollut tämänkaltaisia pitkälle kantavia seurauksia.

Aiheesta on ilmestynyt tutkimus, joka on ilmestynyt torstaina Cell-lehdessä.

Viruspuolustuksen siirtyminen on saatu selville uusimpien geenisekventointimenetelmien avulla. Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty geneettistä aineistoa, jota on saatu varhaisten ihmislajien sukupuuttoon kuolleista alalajeista.

Tutkijat David Enard Arizonan yliopistosta ja Kevin Douglas Standordin yliopistoista ovat työskennelleet aiheen parissa jo aiemmin. Vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa he selvittivät, että kolmasosa proteiinien sopeutumista, jotka ovat tapahtuneet sen jälkeen kun nykyihminen erkaantui apinoista, tapahtui reaktiona infektoivia viruksia vastaan.

Tuore tutkimus perustui näihin tietoihin. Nyt selvitettävänä oli, kuinka paljon noista sopeutumista oli ollut neandertalilaisilta perittyä.

Tutkijat tarkastelivat tuhansia ihmisen genomin geenejä, joiden tiedetään olevan vuorovaikutuksessa taudinaiheuttajien kanssa. Näitä geenejä on yli 4 000 ihmisen kaikista 25 000 geenistä.

Tämän jälkeen tutkijat tarkastelivat, onko noissa geeneissä jälkiä neandertalilaisen ”rikastuttavasta vaikutuksesta”. Analyysin perusteella tutkijat löysivät vahvoja todisteita siitä, että ne mukautuvat geenit, jotka tarjoavat suojaa viruksia vastaan, ovat samoja nykyihmisellä ja neandertalilaisella.

Tutkimuksen merkityksenä on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka muinaiset taudit ovat levinneet. Tällä voi olla merkitystä siihen, kuinka havainnoimme ja hoidamme tulevaisuuden epidemioita.

Nykyihmisen genomiin sisältyvä viruspuolustus kehittyi, kun nykyihminen risteytyi neandertalilaisen kanssa.