Tutkijat ovat huomanneet puhelin- ja internetriippuvuuden aiheuttavan nuorten aivokemiassa epätasapainoa.

Eteläkorealaisn Soulin yliopiston neuroradiologian professori Hyung Suk Seo kollegoineen kuvasi puhelin- ja internetriippuvuudesta kärsivien teini-ikäisten aivoja magneettiresonanssi-spektroskopialla (MRS). Se mittaa aivojen kemiallista koostumista.

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 38 nuorta, joista puolet eli 19 oli diagnosoitu riippuvaiseksi netistä tai älypuhelimesta.

Aivokuvat osoittivat riippuvuudesta kärsivien aivojen gamma-aminovoihappo-tason olevan huomattavasti koholla verrokkiryhmään verrattuna. Gamma-aminovoihappo on tärkein aivojen ja keskushermoston hermosolujen toimintaa jarruttava välittäjäaine.

Tutkijoiden mukaan gamma-aminovoihapon taso suhteessa neuroneja kiihdyttävään hermovälittäjäaine glutamiinihappoon oli huomattavasti korkeampi riippuvuudesta kärsivien nuorten aivoissa. Glutamiinihappo on gamma-aminovoihapon vastavaikuttaja.

Aiemmissa tutkimuksissa gamma-aminovoihappo on yhdistettu monien aivotoimintojen säätelyyn, ja sen korkea taso voi aiheuttaa masennusta, väsymystä ja ahdistusta.

Tutkijat kartoittivat tutkimuksessaan myös nuorten riippuvuuden vakavuutta standarditesteillä, joihin kuului muun muassa kysely, jossa selvitettiin internetin ja älypuhelimen käytön vaikutuksia päivärutiineihin, sosiaaliseen elämään, tuottavuuteen, mielialaan ja uneen.

”Mitä korkeammat pisteet, sitä vakavampi on riippuvuuden taso”, Seo toteaa Radiological Society of North American tiedotteessa.

Tutkijat huomasivat, että riippuvuudesta kärsivät nuoret saivat huomattavasti verrokkiryhmää korkeammat pisteet masennukseen, ahdistukseen, unettomuuteen ja impulsiivisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kaksitoista riippuvuudesta kärsivää osallistui tutkimuksen aikana yhdeksän viikon pituiseen kognitiivisen käyttäytymisterapian hoitojaksoon.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia sai gamma-aminovoihapon ja glutamiinihapon välisen suhteen tasaantumaan.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Pew Research Centerin teettämän tutkimuksen mukaan 46 prosenttia yhdysvaltalaisista on kertonut kyselytutkimuksissa, etteivät he pystyisi elämään ilman älypuhelintaan.

Aiheesta lisää Radiological Society of North American tiedotteessa.