Suomalaiset kokevat edelleen auton omistamisen tärkeäksi asiaksi, ilmenee maanantaina julkaistusta tutkimuksesta.

Suomalaiset autokaupoilla 2018 -tutkimus luotasi omaan autoon ja yhteisomistuksessa olevaan autoon liittyviä näkemyksiä. Tutkimuksen mukaan oman auton omistaminen koetaan edelleen tärkeäksi sekä asenteissa että tottumuksissa.

Yhdessä omistettu kulkupeli koetaan vaihtoehdoksi lähinnä autottomien tai vähän ajavien talouksien keskuudessa.

Jopa yli kaksi kolmasosaa Kamuxin Suomalaiset autokaupoilla -tutkimukseen vastanneista pitää omaa autoa tärkeänä liikkumisensa kannalta. He liikkuvat joko mielellään omalla autolla tai jopa ehdottomasti vain ja ainoastaan omalla autolla.

Noin 15 prosenttia ajokortillisista arveli, että oma auto ei ole välttämätön vaan he voisivat liikkua myös yhteisessä omistuksessa olevalla autolla.

Tutkimuksen mukaan yli 35-vuotiaat näkevät omalle autolle enemmän tarvetta. Myös vuosittaisten kilometrien kasvaessa ja pohjoisempaan mentäessä oman auton tärkeys korostuu.

Monelle vastaajalle auto tuntui olevan myös pakollinen kulkuväline työmatkojen taittamiseen.

”Suurimmalle osalle kertyy vuosittain yli 10 000 kilometriä ja auto palvelee useita eri käyttötarpeita, kuten päivittäisiä työmatkoja, ostosten ja asioiden hoitoa sekä vapaa-ajan harrastuksia ja perheen menoja”, Kamuxin Suomen maajohtaja Tommi Iiskonmäki sanoo tiedotteessa.

”Yhteisomistusauto tuntuu houkuttavan enemmän niitä, jotka sijoittaisivat autoon alle 10 000 euroa. Auton omistuksen jakamisella voitaisiin jakaa kustannuksia ja mahdollisesti ostaa myös hieman parempi kulkupeli”, maajohtaja Iiskonmäki sanoo.

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksen mukaan naiset olisivat miehiä halukkaampia liikkumaan yhteisomistusautolla. Ikäryhmistä nuoret, 18–24-vuotiaat, ajavat mielellään omalla autolla, mutta he kokevat muita ikäryhmiä yleisemmin auton kimppaomistuksen houkuttelevaksi vaihtoehdoksi.

Tekniikan Maailma kirjoitti yhteiskäyttöautoihin kohdistuvista ennakkoluuloista kesäkuussa.