Elämmekö kestävää rauhankautta vai onko se vain tilastollista harhaa?

Coloradon yliopiston apulaisprofessori ja tilastotieteilijä Aaron Clauset on tarkastellut todennäköisyyttä, että suursota syttyisi lähitulevaisuudessa. Hänen aineistonaan on ollut tilastot vuosina 1823–2003 käydyistä valtioiden välisistä sodista.

Clauset tarkasteli, seurasiko pitkien rauhanjaksojen jälkeen lopulta suursota. Valitettavasti hänen analyysinsä päätyi juuri tähän lopputulokseen.

Clausetin artikkeli on tällä viikolla ilmestynyt Science Advances –verkkolehdessä. Aiheesta uutisoi Phys.Org-verkkosivusto.

Toisen maailmansodan jälkeen on käyty suhteellisen vähän laajoja, valtioiden välisiä sotia. Ainakin jos tilannetta vertaa ajanjaksoon 1914–1945, jolloin käytiin molemmat maailmansodat.

Rauhankautta on kestänyt maailmansotien päättymisen jälkeen nyt yli 70 vuotta. Se on saanut jotkut uskomaan, että ihmiskunta olisi tunnustanut laajojen sotien turhuuden ja olisi kehittymässä kohti rauhallisempaa tulevaisuutta.

Clauset pohtii, perustuuko ajatus liian vähäiseen tietoon. Siksi hän hyödynsi analyysissään tietoja Correlates of War -projektin laajoista tietokannoista. Siihen pyritään systemaattisesti keräämään tarkkaa tietoa kansainvälisistä suhteista. Se sisältää myös runsaasti historiallista aineistoa.

Vuosien 1823–2003 kansainväliset konfliktit alkamisvuoden ja uhriluvun mukaan lajiteltuna. Pidempiäkin rauhankausia seuraa aina konflikti. (Kuva Science Advances)

Clauset käytti aineistoa mitatakseen tilastollista vaihtelua ja etsi kehityssuuntia. Hän haki ajanjaksoja, jolloin valtiot välttelivät suursotia pidemmän aikaa sen jälkeen, kun oli käyty pitkittyneitä konflikteja.

Lisäksi Clauset tarkasteli, seurasiko pitkien rauhanjaksojen jälkeen lopulta suursota. Valitettavasti hänen analyysinsä päätyi juuri tähän lopputulokseen.

Sen vuoksi hän arvioi, ettei tilastojen valossa menneisyydessämme eikä tulevaisuudessmme ole mitään, mikä vakuuttaisi, että välttäisimme laajoja konflikteja lähitulevaisuudessa.

Clauset huomautttaa kuitenkin, että jos nykyinen rauhankausi kestäisi vielä 100–140 vuotta siitä tulisi tilastollisesti merkittävä trendi. Se voisi osoittaa ihmisen muuttuneen.