Avaruuteen ja maailmankaikkeuteen liittyy monia teorioita, joiden paikkansapitävyyttä on vaikea tai mahdoton todistaa.

Yksi niistä on teoria multiversumista, jossa oma maailmankaikkeutemme on vain yksi monista. Yksi modernin kosmologian polttavista kysymyksistä on, onko muissa maailmankaikkeuksissa elämää.

Tähän asti tutkijat ovat pitäneet meidän universumiamme poikkeuksellisena elämän kehittymisen kannalta. Maailmankaikkeutemme aine–antiaine-balanssi on jostain tuntemattomasta syystä aineen kannalta suotuisessa epätasapainossa. Valtaosassa muista universumeista aineen ja antiaineen määrä on tasapainossa, jolloin universumi on tyhjä ja eloton.

Universumissamme on myös poikkeuksellisen vähän pimeää energiaa. Pimeä energia, joka niin ikään on teoreettinen käsite, on energian tyyppi, jonka luonnetta ei ole onnistuttu selvittämään. Sen uskotaan kuitenkin olevan vastuussa maailmankaikkeuden kiihtyvästä laajenemisesta.

Tähän asti tutkijat ovat pitäneet pimeän energian ”vähäistä” määrää maailmankaikkeudessamme olennaisena elämän synnyn kannalta. Multiversumiteorian mukaan tavallisessa universumissa on 50 kertaa enemmän pimeää energiaa kuin omassa universumissamme.

Jos sitä olisi enemmän omassa universumissamme, se kumoaisi painovoiman ja työntäisi hiukkaset kauaksi toisistaan, jolloin galaksit, tähdet tai planeetat eivät pääsisi muodostumaan.

Durhamin yliopiston tutkijoiden tekemät tietokonesimulaatiot eivät kuitenkaan vahvista tätä ajatusta. Tutkijat nimittäin huomasivat, että pimeän energian määrän kasvulla olisi itse asiassa vain pieni vaikutus taivaankappaleiden muodostumiselle.

”Kysyimme itseltämme, kuinka paljon pimeää energiaa maailmankaikkeudessa voi olla ennen kuin elämä on mahdotonta? Simulaatiomme osoittivat, että maailmankaikkeuden kiihtyvällä laajentumisella pimeän energian vaikutuksesta ei ole juurikaan vaikutusta tähtien, eli elämän mahdollistavien paikkojen syntyyn. Vaikka pimeän energian määrä kasvaisi satakertaiseksi, ei sekään välttämättä synnyttäisi kuollutta universumia”, kertoo tohtori Pascal Elahi Läntisen Australian yliopistosta.

Tutkijoiden mukaan simulaation tulokset eivät vedä mattoa multiversumiteorian alta, mutta teoria ei välttämättä pysty selittämään sitä, miksi maailmankaikkeudessamme on juuri tämä määrä pimeää energiaa.

Sen sijaan tutkijat uskovat pimeän energian määräytyneen jonkin toistaiseksi havaitsemattoman luonnonlain perusteella.

”Minun mielestäni meidän pitäisi etsiä uutta fysiikan lakia, joka voisi selittää universumimme kummallisen ominaisuuden. Multiversumiteoria ei tarjoa vastausta tähän kysymykseen”, professori Richard Bower Durhamin yliopistosta toteaa.

Tutkimusraportti on julkaistu Monthly Notices of the Royal Astronomy Society -tiedejulkaisussa. Aiheesta lisää tutkimustiedotteessa.