Miesopiskelijoiden itseluottamus päihittää naisten itseluottamuksen. Näin on ainakin yhdessä amerikkalaisyliopiston biologian opiskelijaryhmässä.

Aiheesta on tehty tutkimus Arizona State Universityssä. Tutkimusraportti on julkaistu huhtikuun alussa lehdessä Advances in Physiology Education. Aiheesta uutisoi The New York Times.

Tutkimukseen osallistui 202 biologian yliopisto-opiskelijaa. He opiskelivat syventäviä opintoja fysiologiasta. Osallistuneista 130 oli naisia, 70 miestä ja kaksi ilmoitti kuuluvansa muuhun luokitteluun.

Keskitason miesopiskelija arvioi kuuluvansa fiksuimpaan kolmannekseen opiskelijaryhmästä. Samantasoiset naisopiskelijat olivat huomattavasti vaatimattomampia. He arvioivat itsensä fiksummaksi kuin hieman yli puolet ryhmästä.

Vertailuperusteena muihin oli se, kuka vastasi kysymyksiin enimmäkseen oikein ja ketkä ymmärsivät opetusmateriaaleja muita paremmin.

Sukupuolien ero itsearvioinnissa korostui entisestään, kun opiskelijat arvioivat itseään suhteessa yksittäiseen, lähimpään opiskelutoveriinsa. Miehet arvioivat itsensä kolme kertaa useammin kuin naiset kaveriaan fiksummaksi.

Tuloksia pidetään aiheen uutisoinnissa merkille pantavina siksi, että luonnontieteellisistä tieteenaloista biologian oppiaineessa naiset ovat Yhdysvalloissa yliedustettuja. Vaikka tutkimus perustuu vain yhden opiskelijaryhmän tutkimukseen, se osoittaa, kuinka eri tavoilla miehet ja naiset arvioivat kykyjään.

Tutkijoiden mukaan opettajien tulisi kannustaa naisopiskelijoita osallistumaan ja vastaamaan enemmän kysymyksiin julkisesti.

Tutkijat varoittavat kuitenkin yleistämästä liikaa pienen tutkimuksen tuloksia ja sen näyttämää itseluottamuksen sukupuolittumista tiedeopiskelijoilla.