Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskusten eli CDC:n tutkijat ovat löytäneet sankan joukon täysin tai lähes täysin antibioottiresistenttejä epätavallisia bakteerien lepoasteita eli itiöitä.

Löydöksistä kertoi Science Alert -sivusto.

Ympäri Yhdysvaltoja viime vuonna otettujen näytteiden kirjosta paljastui 221 ”painajaisbakteeri”-tapausta.

CDC:n tutkijat kertoivat raportissaan, että kyseiset itiöt kantavat perimässään erityislaatuista alati vahvistuvaa antibioottivastustuskykyä.

Tutkijoiden mukaan itiöt kehittyvät ja leviävät kaiken aikaa ja ovat lähes kaikille laboratoriossa testatuille antibiooteille vastustuskykyisiä.

Tutkimuksessa huomattiin myös, että joka neljännen painajaisbakteerinäytteen perintöaineksessa oli työkaluja vastustuskyvyn kopioimiseen muihin bakteereihin.

Niissä paikoissa, mistä epätavalliset bakteerinäytteet otettiin, yksi kymmenestä tutkijoiden tarkkailemasta oireettomasta henkilöstä kantoi ainakin yhtä ”painajaisbakteerin” itiötä mukanaan.

Oireettomat henkilöt voivat levittää taudinaiheuttajabakteereita eteenpäin tietämättään ja sairastuttaa kenet tahansa. Hoitokeinoja ei välttämättä ole ainakaan liikaa tarjolla antibioottien ollessa kokonaan pois pelistä.

Lääketiede painii bakteerien resistenssiongelman kanssa kehittämällä lisää antibiootteja, mutta keksien myös antibiooteista vapaita torjuntakeinoja. CDC kannustaa sairaaloita pysyttelemään tilanteen hermolla nopealla ja ennakoivalla toiminnalla.

Tutkijat suosittelevat, että bakteeri sekä sen mahdollinen antibioottiresistenssitaso pyrittäisiin tunnistamaan mahdollisimman nopeasti. Todentamistoimenpiteiden lisäksi tartuntakontrolliarvio sekä altistuneiden, mutta oireettomien henkilöiden tarkistus tulisi suorittaa oikopäätä.

CDC neuvoo käyttämään antibiootteja asianmukaisesti sekä reseptin määräämisen että kuurien syönnin kannalta: tavanomaisen flunssapotilaan ei tulisi syödä antibiootteja.