TM-painoarvotaulukotPainoarvotaulukoilla digipalvelun tilaajat voivat muokata uusimpien vertailuiden arvostelua omia tarpeitaan vastaavaksi.


VERTAILUT JA PAINOARVOTAULUKOT


Kirjaudu tekniikanmaailma.fi-palveluun tilaajatunnuksillasi. Sen jälkeen vertailuiden alalaidassa on näkyvillä loppuarvostelutaulukko, jonka painoarvoprosentit ovat vapaasti muokattavissa. Loppuarvosanat muuttuvat muutoksia vastaaviksi.

Täytyy kuitenkin muistaa se, että painoarvojen yhteissumman tulee olla 100. Mikäli esimerkiksi talvivertailussa maantieajo-ominaisuuksien painotusta nostetaan kymmenestä prosentista kahteenkymmeneen, on saman verran vähennettävä jostakin toisesta arvostelukohteesta.

Vähennettävät prosentit voi jakaa useammalle kohteelle.