Eduskunta hyväksyi uuden tieliikennelain 26. kesäkuuta ja hallitus esitti eilen torstaina sen vahvistamista. Laki tulee voimaan 1. kesäkuuta 2020. Siirtymäaikaa on siis hyvin, jotta virkamiehet ehtivät valmistella lain toimeenpanoa ja kansalaisia ehditään valistaa lain sisältämistä muutoksista. Edellinen TLL tuli voimaan huhtikuussa 1982.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa uuden lain kehutaan vähentävän byrokratiaa, sujuvoittavan säädöksiä ja parantavan liikenneturvallisuutta. Näin varmasti onkin, ja laissa on paljon tervetulleita päivityksiä. Samalla lakiin on kuitenkin jäänyt paljon epämääräisyyksiä, joiden tulkinta jää viime kädessä eri oikeusasteiden hoidettavaksi.

Nyt laki on myös suurempi paketti, kun aiemmin monista asioista on säädetty asetuksissa. Tämä malli vastaa LVM:n mukaan perustuslain vaatimuksia mutta tarkoittaa samalla sitä, että mahdollisten muutosten tekeminen lakiin on melko raskas prosessi ja kulkee aina eduskunnan kautta.

Olemme kirjoittaneet tieliikennelain kokonaisuudistuksesta laajasti ensin lakiluonnoksen perusteella numerossa 6/17  ja sitten lopullisen eduskunnan käsittelyyn menneen esityksen perusteella numerossa 5/18 sekä Liikenteessä-palstalla.

Eräs isoimpia muutoksia laissa on liikennerikkomusten rangaistusjärjestelmän uudistaminen. Käyttöön tulee vähäisten rikkomusten yhteyteen liikennevirhemaksu, mutta alkuperäisessä esityksessä olleesta ajoneuvokohtaisesta liikennevirhemaksusta onneksi luovuttiin.

LVM:n mukaan ”lain vaikutuksia seurataan sen voimaantulon jälkeen tarkasti”. Toivottavasti näin myös oikeasti tehdään.

Myös TM aikoo syventyä uuteen lakiin vielä usean artikkelin voimin ennen sen voimaan tuloa sekä seurata lain vaikutuksia ja tulkintaa.