Cornellin yliopiston tutkijoiden mukaan Trappist-1-kääpiötähteä kiertävistä planeetoista ulommaisin, Trappist 1h voi olla elinkelpoinen – jos venytämme hieman perinteistä käsitystämme elinkelpoisuuden edellytyksistä.

Jääplaneettana pidetyn 1h-planeetan pinnan alla voi tutkijoiden mukaan olla kokonaisia meriä. Cornellin yliopiston astronomi Ramses Ramirez kertoo, että tulivuorien läsnäolo jääplaneetoilla voi parantaa elämän mahdollisuuksia vulkaanisen vedyn lämmittäessä niiden ilmakehää.

Perinteisesti astronomit ovat määritelleet planeetat elinkelpoisiksi, jos niiden ilmakehässä on hiilidioksidia ja vettä.

”Jäätyneillä planeetoilla mahdolliset elämänmuodot sijaitsisivat jääkerroksien alla. Tämä tekee elämän löytämisestä teleskooppien avulla haasteellista. Mutta hiilidioksidin ja veden lisäksi myös muut kaasut voivat lämmittää planeettojen ilmastoa parantaen elämän edellytyksiä. Vety voi myös helpottaa elämän löytämistä, sillä se on hyvin havaittavissa”, Ramirez selittää.

Tällaisella ajattelulla mahdollisesti elinkelpoisten planeettojen lukumäärä voi kasvaa paitsi muualla kosmoksessa myös omassa aurinkokunnassamme.

Ramirez yhdessä tutkijaparinsa Lisa Kalteneggerin kanssa teki ilmastomalleja hypoteettisille planeetoilla, joiden lämpötila vaihteli 2600–10 000 Kelvinin välillä ja vedyn määrä ilmakehässä 1–50 prosentin välillä. Ilmakehän muut kaasut olivat mallissa hiilidioksidia ja vesihöyryä.

Tutkijoiden mukaan vetyrikkaat ympäristöt voivat kasvattaa elinkelpoisten planeettojen määrää jopa 30–60 prosentilla. Tämä edellyttää sitä, että planeetat pystyvät tuottamaan jatkuvasti uutta vetyä avaruuteen haihtuvan kaasun tilalle.

”Tutkimuksemme kasvatti aurinkokuntamme elämänvyöhykettä noin puolella. Se merkitsee kymmeniä uusia planeettoja listalle, joista voi löytyä elämää”, Ramirez iloitsee.