Pitkillä ihmisillä on suurempi riski sairastua syöpään kuin lyhyemmillä. Tämä johtuu tuoreen tutkimuksen mukaan yksinkertaisesti siitä, että pitkillä on kehossa enemmän soluja, joissa mutaatioita voi alkaa tapahtua.

Tähän tulokseen on tullut biologian professori Leonard Nunney Kalifornian yliopistosta (UC Riverside). Hänen tutkimuksensa on julkaistu lehdessä Proceedings of the Royal Society B.

Aiheesta uutisoi The Guardian.

Jo aiemmin useissa tutkimuksissa on havaittu yhteys pituuden suurentuneen syöpäriskin välillä. Sama on havaittu myös koirilla: suuremmilla roduilla on suurempi syöpäriski.

Nunney kertoo analysoineensa aiheeseen liittyviä tilastoja. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että 10 senttimetrin lisä keskipituudesta aiheuttaisi riskin kasvamisen 10 prosentilla.

Nunneyn tutkimus perustuu perusmalliin syövän kehittymisestä. Teorian mukaan kun ihmisessä on enemmän soluja, tai enemmän solunjakautumisia kussakin solussa, se voi kasvattaa syöpäriskiä.

Nunneyn laskuista selvisi, että naisilla on 13 prosenttia kasvanut syöpäriski jokaista ”ylimääräistä” 10 pituussenttiä kohden. Miehillä vastaavansuhtainen ennustettu syöpäriskin kasvu on 11 prosenttia.

Riskin kasvaminen ei kuitenkaan ole syy-seuraus-yhteydessä sairastumiseen. Elämäntavat ja muut perintötekijät vaikuttavat edelleen sairastavuusriskiin.