Neurotutkijat ovat onnistuneet kytkemään kolmet ihmisaivot yhteen. Kolmen ihmisen tiimi pelasi Tetriksen kaltaista peliä yhdessä kommunikoimalla suoraan aivojen välityksellä.

Washingtonin ja Carnegie Mellon -yliopistojen tutkijoiden artikkeli on vasta tulossa alan tiedeyhteisön arviointiin. Se on luettavissa julkaisemista edeltävässä arXiv-verkkopalvelussa. Aiheesta uutisoi Science Alert.

BrainNet-menetelmä perustuu EEG ja TMS:n yhdistämiseen. EEG tallentaa sähköimpulsseja, jotka kertovat aivojen aktiivisuudesta. TMS tarkoittaa transkraniaalista magneettistimulaatiota, jossa aivojen hermosoluja aktivoidaan kallon ulkopuolelta magneettikentän avulla.

”Tietojemme mukaan BrainNet on ensimmäinen useita ihmisiä yhteenliittävä, suoraan aivoja toisiinsa kytkevä käyttöliittymä yhteiseen ongelmanratkaisuun”, kirjoittavat tutkijat tutkimuksensa tiivistelmässä.

Tutkimusasetelmassa kaksi ”lähettävää” henkilöä kytkettiin EEG-elektrodeihin. Tutkijat pyysivät koehenkilöitä pelaamaan Tetriksen kaltaista peliä, jossa putoavia palikoita asetetaan paikoilleen. Koehenkilöiden oli päätettävä, oliko palikkaa tarpeen kääntää vai ei.

Päätöksensä ilmaisemiseksi tutkijat pyysivät koehenkilöitä tuijottamaan kahta välkkyvää led-valoa eri puolilla näyttöä. Valot välkkyivät 15 ja 17 hertsin taajuuksilla. Tämä tuotti koehenkilöiden aivoihin erilaiset signaalit, jotka EEG pystyi tunnistamaan.

Koehenkilöiden valinnat välitettiin tämän jälkeen yhdelle ”vastaanottajalle”, jonka päässä oli transkraniaalista magneettistimulaatiota tuottava päähine.

Koehenkilön aivoissa  syntyi valosta ”aavevälähdyksiä”, jotka tunnetaan fosfeeneina. Ne ovat kokemuksia, joissa ihminen kokee nähneensä valoa, vaikka silmään ei ole sitä päässytkään. Vastaavia kokemuksia on esimerkiksi migreeniä sairastavilla.

Koeasetelmassa ”vastaanottaja” ei nähnyt koko pelikenttää, mutta hänen oli käännettävä pelissä putoava palikka, mikäli ”lähettäjät” olivat antaneet siitä merkin.

Tutkijat testasivat viisi eri henkilöistä koostunutta kolmen ihmisen ryhmää. Keskimääräinen onnistumisprosentti tehtävässä oli 81,3.

Tutkijoiden mukaan suuremmankin ihmisryhmän aivoja voitaisiin yhdistää ”yhteisajattelemaan”. Heidän mukaansa näin voitaisiin tehdä jopa verkon välityksellä.